7 NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE AWANSU ZAWODOWEGO

Przypominam, że w awansie zawodowym nauczyciela powołujemy się obecnie na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

2013-05-10
Czytaj więcej

7 Przykładowe wnioski i zaświadczenie dyrektora oraz potwierdzenie kopii

Poniżej znajdziecie Państwo przykładowe wnioski do komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. przykładowe oraz zaświadczenie dyrektora szkoły, które składa się do komisji na każdym szczeblu awansu zawodowego. Przykładowy wniosek do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przykładowe zaświadczenie dyrektora pochodzi ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

2010-06-24
Czytaj więcej

7. Opiekun stażu

Opiekun stażu pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju zawodowym nauczyciela stażysty i kontraktowego. Aby pomóc Państwu w realizacji tej funkcji przygotowałyśmy prezentację, skupiającą się na podstawowych zadaniach opiekuna stazu. Zapraszamy do lektury. T. Ogniewska, A. Kiełb

2008-10-02
Czytaj więcej

7. Dokumentacja komisji kwalifikacyjnej dla stażysty

Ponieważ zbliża się czas powoływania komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego, przedstawiam Państwu propozycję arkusza analizy formalnej. Ze względu na zmianę rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego (01.03.2013r.) ten arkusz musi ulec zmianie. Prezentuję też Państwu propozycję protokołu z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.

2008-05-21
Czytaj więcej

7 Awans zawodowy nauczyciela - przepisy prawa

2008-04-30
Czytaj więcej
 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, fax.347-67-15,
centrala (094) 347-67-10, sekretariat (094) 347-67-20
E-mail : cen@cen.edu.pl