KLUB DYREKTORA

Zapraszamy na spotkania Klubu Dyrektora w dniach 10 - 12 września 2014 roku

Izabela Suckiel

2014-08-26
Czytaj więcej

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Izabela Suckiel

2014-08-26
Czytaj więcej

GRANTY 2014

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach grantowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty organizowanych przez naszą placówkę w okresie wrzesień – listopad 2014 r.

cen

2014-07-01
Czytaj więcej

Podręczniki i materiały edukacyjne - zmiany od roku szkolnego 2014/2015

Materiał informacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i organów prowadzących szkoły opracowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 290) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP)

cen

2014-06-25
Czytaj więcej

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych

Informacja z przebiegu konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych

Irena Olszewska Żywno

2014-06-17
Czytaj więcej

Podsumowanie konferencji

W sobotę 31 maja odbyła się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie uroczystość zakończenia II edycji cyklu działań edukacyjnych „Pomorze Zachodnie TO MY!” realizowanych pod Honorowym Patronem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Andrzeja Jakubowskiego.

Anna Walkowiak

2014-06-02
Czytaj więcej

FINAŁ V DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ

14 maja 2014 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie odbył się finał V Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem konkursu był Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Anna Walkowiak

2014-05-19
Czytaj więcej

WYNIKI MAŁYCH OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

Przedstawiamy Państwu wyniki tegorocznych Małych Olimpiad Przedmiotowych. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz nauczycielom.

Anna Kiełb

2014-05-15
Czytaj więcej
 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, fax.347-67-15,
centrala (094) 347-67-10, sekretariat (094) 347-67-20
E-mail : cen@cen.edu.pl