Konferencja CEN w Koszalinie

Informacja z przebiegu konferencji zorganizowanej przez CEN 5 kwietnia 2014 r.Ruch i racjonalne odżywianie niezbędnymi warunkami zdrowia dzieci i młodzieży

Irena Olszewska Żywno

2014-04-10
Czytaj więcej

Wizyta w Paryżu

Kolejne spotkanie w ramach projektu Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się

Urszula Rusiak

2014-04-08
Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Na konkurs fotograficzny realizowany w ramach projektu pt. „Pomorze Zachodnie – TO MY!” wpłynęło łącznie 237 prac uczniów. Komisja konkursowa przyznawała nagrody i wyróżnienia w ramach trzech kategorii: · szkoły podstawowe, · gimnazja, · szkoły ponadgimnazjalne.

Anna Walkowiak

2014-03-27
Czytaj więcej

Konkurs filmowy - wyniki

Na konkurs filmowy „ Stąd jesteśmy” wpłynęło łącznie 28 filmów.

Anna Walkowiak

2014-03-27
Czytaj więcej

V Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej

W roku szkolnym 2013/2014 odbędzie się V Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Anna Walkowiak

2013-11-06
Czytaj więcej

Małe Olimpiady Przedmiotowe 2013-2014

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Regulaminem MOP w roku szkolnym 2013-2014r. oraz z Regulaminem Olimpiady Malucha.

Anna Kiełb

2013-11-04
Czytaj więcej

Egzaminy zewnętrzne w 2015r.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w 2015 r. odbędą się egzaminy zewnętrzne na zmienionych zasadach.

Anna Kiełb

2013-11-20
Czytaj więcej
 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, fax.347-67-15,
centrala (094) 347-67-10, sekretariat (094) 347-67-20
E-mail : cen@cen.edu.pl