VI Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej

W roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się VI Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Anna Walkowiak

2015-01-28
Czytaj więcej

Pomorze Zachodnie - TO MY! - warsztaty fotograficzne i filmowe dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli na warsztaty fotograficzne i filmowe, których celem jest rozwijanie umiejętności w zakresie filmowania i montażu oraz fotografowania i obróbki cyfrowej zdjęć

Anna Walkowiak

2015-01-13
Czytaj więcej

Pomorze Zachodnie - TO MY! - konkursy dla uczniów

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych do udziału w konkursie fotograficznym i filmowym.

Anna Walkowiak

2015-01-13
Czytaj więcej

Małe Olimpiady Przedmiotowe - XIV edycja

Po raz kolejny zapraszamy uczniów szkół podstawowych z Koszalina do udziału w Małych Olimpiadach Przedmiotowych.

Anna Kiełb

2015-01-15
Czytaj więcej

Ustna matura z języka polskiego 2015

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego liceów i techników na szkolenie nt. oceniania "nowego" egzaminu ustnego z języka polskiego w 2015r.

Mariola Rink-Przybylska

2014-12-11
Czytaj więcej

UJARZMIĆ MULTIMEDIA .... - refleksje po konferencji

22 listopada w CEN odbyła się konferencja dla nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych „Ujarzmić multimedia, czyli bujanie w… chmurze”. Celem konferencji było zaprezentowanie narzędzi komputerowych, internetowych, elektronicznych do wykorzystania podczas zajęć z uczniami oraz zachęcenie nauczycieli do korzystania z tych narzędzi. Konferencja składała się z czterech modułów.

Urszula Rusiak

2014-12-01
Czytaj więcej

Po konferencji >>O lepsze efekty nauczania matematyki<<

W ostatnią sobotę listopada zaprosiliśmy nauczycieli matematyki na konferencję „O lepsze efekty nauczania matematyki”. Podczas spotkania wygłoszone zostały dwa wykłady.

Urszula Rusiak

2014-12-01
Czytaj więcej

Szkolenia Matura z matematyki 2015

Zapraszamy nauczycieli matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych na szkolenia warsztatowe ramach projektu „Pilotaż egzaminów maturalnych”, współfinansowanego przez EFS. Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Urszula Rusiak

2014-11-12
Czytaj więcej
 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, fax.347-67-15,
centrala (094) 347-67-10, sekretariat (094) 347-67-20
E-mail : cen@cen.edu.pl