Serwisy dla nauczycieli

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki  - portal gov.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna - cke.gov.pl

Zintegrowana Platforma Edukacyjna ZPE - platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bezpłatne, interaktywne e-materiały i e-podręczniki dla wszystkich etapów kształcenia.

Ośrodek Rozwoju Edukacji - publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Koalicja Otwartej Edukacji - stwarza warunki do budowania, promowania i udostępniania materiałów w ramach otwartych zasobów edukacyjnych.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej - serwis adresowany do nauczycieli i dyrektorów szkół. Proponuje nowe metody nauczania.

E-nauczanie - serwis poświęcony nowoczesnym metodom i narzędziom nauczania-uczenia się.

Baza Dobrych Praktyk IBE - baza narzędzi dydaktycznych Instytutu Badań Edukacyjnych dla nauczycieli.

Podręcznik internetowy "Włącz Polskę!" - zbiór zasobów edukacyjnych do tworzenia podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie.

Publikacje.edu.pl - portal zamieszczający artykuły na temat dziecka, psychologii i edukacji.

Edunews.pl - serwis o nowoczesnej edukacji. 

Cyfrowa wyprawka - strona Fundacji Panoptykon oferująca publikacje na temat Internetu i nowych technologii. Zamieszcza materiały przeznaczone dla nauczycieli zgrupowane w trzech blokach: scenariusze lekcji, wskazówki edukacyjne i baza wiedzy.

Specjalni.pl - serwis poświęcony nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Lektury dostępne - multimedialne lektury szkolne dla uczniów szkół podstawowych, którzy mają trudności w uczeniu się i komunikowaniu się, w tym niesłyszących lub słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Uniwersytet Dzieci - bezpłatne propozycje scenariuszy lekcji dla uczniów szkół podstawowych. Pomysły na ciekawość, pasję i chęć poznawania świata przez dzieci.

Polskie Radio Dzieciom - całodobowe pasmo radiowe dla dzieci. Ramówka stacji obejmuje audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe wspierające rozwój kreatywności wśród dzieci. 

EduZabawy.com - serwis udostępnia pomoce dydaktyczne: quizy, testy, ćwiczenia i zadania, karty pracy oraz scenariusze zajęć.

Dyktanda.net - serwis, który umożliwia bezpłatne korzystanie z dyktand na zajęciach lekcyjnych dla klas 1-8 szkoły podstawowej.

Matematyczne ZOO - portal edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych.

Niepodległa - zgamifikowane lekcje historii. Gry historyczne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.

Przystanek Historia - portal historyczny prowadzony przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Artykuły i źródła historyczne.

Histmag.org - portal historyczny, w którym można znaleźć artykuły, recenzje i aktualności.

Archiwum KARTA - serwis Fundacji Ośrodka KARTA o tematyce historycznej prezentujący zasoby archiwalne: fotograficzne, dźwiękowe, dokumentalne.

Wszechnica - serwis o tematyce popularnonaukowej, społecznej i politycznej. Duża baza wykładów, debat i wywiadów prowadzona przez naukowców i specjalistów.

Eduscience.pl - strona projektu „Eduscience” skierowanego do uczniów na każdym etapie edukacyjnym w celu podnoszenia kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

Pistacja.tv - kolekcja krótkich filmów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia i przyroda.

Centrum Naukowe Kopernik – "Kopernik online" - przeprowadzanie doświadczeń w domu, materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Nauczyciele Przedszkola - portal oferujący materiały do pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu.

Wychowanie Przedszkolne - strona dla nauczycieli przedszkola.

ePrzedszkolaki.pl - portal dla rodziców i nauczycieli przedszkoli, oferujący gry edukacyjne, karty pracy i zabawy dla dzieci.

Zabawnik.org - serwis ze zbiorem zabaw dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Edukacja medialna - serwis zawierający scenariusze, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, bibliotekach i domach kultury.

EdukacjaFilmowa.pl - portal edukatorów, nauczycieli i młodych kinomanów.

Muzykoteka Szkolna - serwis edukacyjny dla nauczycieli muzyki i animatorów kultury.

Legalnakultura.pl - baza legalnych źródeł kultury, dla nauczycieli i uczniów szczególnie polecana jest zakładka "Strefa Edukacji".

Ninateka.pl - serwis tworzony przez Narodowy Instytut Audiowizualny. W serwisie można obejrzeć filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów oraz audycje radiowe.