Serwisy dla bibliotekarzy

 

Katalogi centralne

Katalog Biblioteki Narodowej

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

NUKATkatalog zbiorów polskich bibliotek naukowych

Serwisy bibliotekarskie

Elektroniczna Biblioteka EBIB 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Polski Związek Bibliotek

Lustro Biblioteki

Biblioteki.org

Odjazdowy Bibliotekarz

Labib.pl

Serwisy o książkach

Instytut Książki

LubimyCzytać.pl

Biblionetka.pl

DobreKsiążkiMag

RYMS

Ksiazka.net.pl

MądreKsiążki

Booklips

Niestatystyczny.pl

Chmura Czytania

Biblioteczka-apteczka.pl

Biblioteki cyfrowe, repozytoria, archiwa, muzea w Polsce

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

CEON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

DOAR - OpenDoar to światowy katalog repozytoriów akademickich w otwartym dostępie, w tym można przeszukiwać repozytoria polskich uczelni (Open Access).

Arianta - Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne 

Wolne Lektury

Lektury dostępne - multimedialne lektury szkolne dla uczniów szkół podstawowych, którzy mają trudności w uczeniu się i komunikowaniu się, w tym niesłyszących lub słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej

Wirtualna Biblioteka Literatury Staropolskiej

Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polski i Polski dotyczących z XVI, XVII i XVIII wieku

Ninateka

Fototeka

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Szukaj w Archiwach

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania

Internetowy Polski Słownik Biograficzny

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Repozytorium Cyfrowe Poloników

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wyszukiwarki naukowe

Google Scholar - ogólnodostępna wyszukiwarka naukowa, która umożliwia dotarcie do pełnego tekstu wyszukiwanego dokumentu. Nie przeszukuje zasobów bibliotek cyfrowych.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - wyszukiwarka BASE jest obsługiwana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Bielefeld. Znajdziemy tam artykuły z czasopism naukowych, zasoby naukowe repozytoriów instytucjonalnych i bibliotek cyfrowych, z czego 60% stanowią pełne teksty w otwartym dostępie. Posiada interfejs w języku polskim.

Bazy wielodziedzinowe pełnotekstowe

Biblioteka Nauki - baza naukowa, która udostępnia w otwartym dostępie pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopisamch naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

CEON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki - w repozytorium są udostępniane materiały naukowe, takie jak artykuły z czasopism, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

BazHum - baza opracowywana przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Gromadzi artykuły z polskich czasopism naukowych humanistycznych i społecznych.