SZKOLNICTWO ZAWODOWE WARUNKIEM ROZWOJU REGIONU - materiały pokonferencyjne 1.12.2022 r

-

 

 

 

Konferencja Szkolnictwo zawodowe warunkiem rozwoju regionu została zorganizowana w trybie on-line 1grudnia 2022 roku w godzinach: 10.00 – 13.30.


Zgodnie z zapowiedzią prosimy o zapoznanie się z materiałami prezentowanymi na konferencji.

1. Kompetencje nauczycieli kształcenia zawodowego w świetle badań naukowych w województwie zachodniopomorskim dr hab. prof. WSH TWP Czesław Plewka    >>> otwórz prezentację<<<

2. Wyzwania współczesnego szkolnictwa zawodowego – Jan Palacz  >>>otwórz prezentację<<<

3. Aktualne trendy rynku pracy – Artur Frąckiewicz >>>otwórz prezentację<<<

4.  Możliwości finansowania zadań oświatowych w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027  Marcin Szmyt >>>otwórz prezentację<<<

5. Oczekiwania przedsiębiorców –  dr Krzysztof Osiński, Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu  Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie  >>>otwórz prezentację<<<

6. Placówki doskonalenia nauczycieli wsparciem w zakresie szkolnictwa zawodowego Zenon Decyk >>>otwórz prezentację<<<

 

Zapraszam do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: Pełnomocnik Marszałka ds. Oświaty, CEN Koszalin, WEiS  UM WZ.