Oferta doskonalenia na rok 2021/2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy ofertę doskonalenia w roku szkolnym 2021/2022. Nasza oferta uwzględnia specyfikę nauczania w przedszkolu i w szkole, realizację podstawy programowej, nowoczesną metodykę, edukację włączającą oraz aktywizację poznawczą dzieci i młodzieży. Wzbogaceni doświadczeniami z edukacji zdalnej poszerzyliśmy ofertę o szkolenia dotyczące wykorzystania strategii kształcenia na odległość w codziennej praktyce edukacyjnej, w nauczaniu stacjonarnym lub zdalnym.

Możecie Państwo skorzystać z kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, warsztatów problemowych i przedmiotowo-metodycznych, kursów na platformie e-learningowej oraz konferencji. Oferta nasza będzie poszerzana w ciągu roku szkolnego stosownie do potrzeb.

Zapisy na kursy i szkolenia prowadzimy wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznej bazy szkoleń. W celu zgłoszenia się na wybraną formę dokształcania lub doskonalenia prosimy o zarejestrowanie się lub zalogowanie się w zakładce Zapisy on-line umieszczonej na stronie http://cen.edu.pl  i postępowanie zgodnie z opisaną  procedurą. Nasza baza danych identyfikuje formy doskonalenia wg numerów, które porządkowane są rosnąco. Oznacza to, że w łatwy sposób możecie Państwo zapisać się na wybraną formę doskonalenia pamiętając jej numer porządkowy.

Zawiadomienie o terminie i miejscu szkolenia zostanie wysłane na podany adres mailowy dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Potwierdzenie uczestnictwa następuje po kliknięciu linku zawartego w korespondencji. Ze względów organizacyjnych oczekujemy również  informacji o rezygnacji ze szkolenia. 

Barbara Grzelakowska może pomóc w rejestrowaniu lub logowaniu się do bazy (tel. 94-347-67-38, 94-347-67-20).

 

Poniżej prezentujemy ofertę doskonalenia na ten rok szkolny.

II. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą     << szczegółowy program >>

III. Szkolenia zespołów nauczycieli na terenie szkoły   << szczegóły oferty >>

Dyrektorów szkół i liderów WDN zainteresowanych przeprowadzeniem przez nas szkolenia zespołu nauczycieli na terenie szkoły lub placówki prosimy o przesłanie zgłoszenia elektronicznego na adres: szkolenia@cen.edu.pl lub pocztą do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin albo faxem: 94-347-67-15. Formę szkolenia (stacjonarną lub zdalną) uzgadnia się z osobą prowadzącą.                 

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapotrzebowaniem, inny niż zagadnienia proponowane w ofercie na rok szkolny 2021/2022.

  << karta zgłoszenia szkolenia nauczycieli na terenie szkoły >>

IV Warsztaty problemowe 

Warsztaty problemowe zostały pogrupowane na obszary:

 1. Zarządzanie szkołą   << szczegóły oferty >>
 2. Wychowanie i profilaktyka   << szczegóły oferty >>
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne  << szczegóły oferty >>
 4. Nowoczesne metody nauczania  << szczegóły oferty >>
 5. Rozwój zawodowy nauczyciela   << szczegóły oferty >>
 6. Kursy komputerowe, nauczanie zdalne, programowanie   << szczegóły oferty >>

V  Dyżury i warsztaty przedmiotowo-metodyczne 

W tej części proponujemy doskonalenie w zakresie metodyki nauczania dla poszczególnych przedmiotów. Warsztaty metodyczne zostały pogrupowane na obszary:

 1. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna  << szczegóły oferty >>
 2. Wychowanie fizyczne   << szczegóły oferty >>
 3. Plastyka, muzyka  << szczegóły oferty >>
 4. Język polski    << szczegóły oferty >>
 5. Języki obce   << szczegóły oferty >>
 6. Historia, wiedza o społeczeństwie   << szczegóły oferty >>
 7. Matematyka  << szczegóły oferty >>
 8. Fizyka  << szczegóły oferty >>
 9. Biologia, przyroda  << szczegóły oferty >>
 10. Chemia  << szczegóły oferty >>
 11. Geografia  << szczegóły oferty >>
 12. Przedmioty przyrodnicze – zajęcia terenowe   << szczegóły oferty >>
 13. Przedmioty zawodowe   << szczegóły oferty >>

VI  Kursy e-learningowe 

W tej części proponujemy doskonalenie w formie e-learningu. Szkolenia ten zostały pogrupowane tematycznie:

 1. Informatyka, TIK, zdalne nauczanie  << szczegóły oferty >>
 2. Profilaktyka i wychowanie   << szczegóły oferty >>
 3. Metodyka i dydaktyka  << szczegóły oferty >>
 4. Rozwój zawodowy nauczyciela   << szczegóły oferty >>
 5. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej   << szczegóły oferty >>

Zapraszamy do uczestnictwa w wybranych przez Państwa formach doskonalenia.