Konferencja UMIEJĘTNOŚCI i KWALIFIKACJE RYNKOWE A WYZWANIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - 29 lutego 2024 r. godz. 10:00

Szanowni Państwo,

w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli samorządu i administracji rządowej, przedsiębiorców, doradców metodycznych, doradców zawodowych, dyrektorów, nauczycieli szkół zawodowych i przedstawicieli środowiska akademickiego do wzięcia udziału w konferencji pn.: „UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE RYNKOWE, A WYZWANIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO".

Wydarzenie odbędzie się 29 lutego 2024 r. w godz. 10.00 – 12.30 w trybie online i jest organizowane przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Tematyka konferencji nawiązuje do piątego kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024, którym jest „Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż".

Zaproszeni prelegenci podzielą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą, w szczególności zagadnień związanych z:

  • promowaniem szkolnictwa branżowego wśród nauczycieli, doradców zawodowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
  • kompetencjami nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • kreowaniem nowoczesnego szkolnictwa,
  • oczekiwaniami pracodawców,
  • korelacją kształcenia z potrzebami rynku pracy,
  • promowaniem uczenia się przez całe życie,
  • poszerzeniem wiedzy uczestników na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i oczekiwań pracodawców.

 

PROGRAM KONFERENCJI      >>>> pobierz <<<<

 

Link dostępu do szkolenia:

 

TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzdjNTY1M2EtNGUwNC00MGQ2LWExYmItN2I3NDVmMjQyMGRj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22efb98981-3086-4251-8cd2-a372e938055d%22,%22Oid%22:%2244972b60-519c-4293-bfa3-645335760e15%22%7D

YouTube

https://youtube.com/live/nB_tL8ZEvCI?feature=share

Zenon Decyk