Sieci współpracy i samokształcenia

Jest to jedna z form realizacji zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli umożliwiająca kontakty, wymianę poglądów i dostęp do informacji, działająca w sposób: długofalowy, systematyczny, oparty na zaufaniu i wzajemności. Funkcjonowanie w sieci pozwala na:

•  dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,

•  nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,

•  wspólne wykonywanie zadań,

•  zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,

•  nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

Zapraszamy Państwa do udziału w prowadzonych przez CEN sieciach współpracy i samokształcenia: