Konkurs dla uczniów klas ósmych "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię"

Organizatorem konkursu ”Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię" - jest Zespól Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Politechnika Koszalińska, Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Za przebieg Konkursu odpowiada zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w ZS nr 1 w Koszalinie. 2. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji o konkursie jest Jolanta Piątkowska. Pytania należy kierować na adres jolantapiatkowska@cen.edu.pl z dopiskiem Konkurs Kopernikowski.

Celem Konkursu jest: 

-  promowanie wiedzy o życiu i twórczości Mikołaja Kopernika wśród uczniów szkół podstawowych i w środowisku lokalnym,

-  uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika,

-  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów historią, astronomią, fizyką, geografią, matematyką, medycyną, ekonomią, 

-  motywowanie uczniów do aktywności i rozwijania pasji na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach szkolnych,

-  kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z pozaszkolnych źródeł informacji oraz samodzielnego przygotowania projektów i wykonywania zadań obserwacyjnych i manualnych.

Pliki do pobrania
Regulami konkursu "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię"Pobierz
Karta zgłoszeniaPobierz
PlakatPobierz
Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów Pobierz