Szlaki Nadziei. Odyseja wolności – zapisy na I edycję szkolenia dla nauczycieli w roku 2023 – Szczecin, 22 września 2023.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych z województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w szkoleniu „Szlaki Nadziei. Odyseja wolności” w roku szkolnym 2023/2024. Cykl szkolenia podzielony jest na dwie części, prowadzone w rocznych odsłonach. Pierwsza z nich zostanie sfinalizowana w czerwcu bieżącego roku, wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu lub certyfikatów – dla osób, które spełnią dodatkowe wymagania. W ramach wykładów i warsztatów zostaną omówione poszczególne zagadnienia, istotne dla poruszanego tematu, jak powstanie rządu polskiego na uchodźstwie, wysiłek zbrojny Polskich Sił Zbrojnych w latach II wojny światowej czy losy polskiej ludności cywilnej przy armii gen. Władysława Andersa, ewakuowanej ze Związku Sowieckiego. Termin warsztatów projektowany jest na 22 września (piątek) 2023 r. w Przystanku Historia w Szczecinie. Szkolenie składa się z dwóch części:

 I - wykładowej (10.15-13.45)

 II - warsztatowej (14.15-15.30)

Szerszych informacji udziela koordynator regionalny Maciej Frycz. Upraszamy aby formularz zgłoszenia wypełnić elektronicznie, następnie podpisany i zeskanowany dokument należy przesłać do 20 września 2023 r. na adres e-mail: oben.szczecin@ipn.gov.pl Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na szkoleniach, kolejność zgłoszeń decyduje o wpisaniu na listę uczestników