Średniowieczne klasztory - ośrodkiem rozwoju intelektualnego i gospodarczego - scenariusz lekcji historii w klasie V

Cele lekcji:

Cel ogólny zajęć: Uczeń poznaje średniowieczne zakony i ich wpływ na rozwój gospodarczy i intelektualny.

Cele szczegółowe zajęć:

 • Uczeń/uczennica potrafi wymienić cechy charakterystyczne dla poszczególnych średniowiecznych zakonów.
 • Uczeń/uczennica potrafi wskazać osiągnięcia zakonów, wpływające na rozwój gospodarczy i intelektualny ówczesnego społeczeństwa.
 • Uczeń/uczennica potrafi rozpoznać przynależność do zakonu po stroju lub głównym zajęciu zakonnika.

 

Metody i formy pracy: pokaz, pogadanka, metoda warsztatowa w oparciu o cykl Kolba metody aktywizujące z wykorzystaniem narzędzi TIK.

 • : indywidualna/ grupowa 10.

 

Środki dydaktyczne: e-podręczniki Puzzle interaktywne w aplikacji Jigsawplanet gry w programie Wallword.net 11.

 

Wymagania w zakresie technologii Urządzenia elektroniczne ze stałym dostępem do Internetu, np: zestaw komputerowy, smartfon, tablet, tablica interaktywna, projektor. 12.

 

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 

 1. Powitanie klasy i sprawdzenie obecności.
 2. Podanie i zapisanie tematu lekcji. Przekazanie uczniom głównego celu zajęć.
 3. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji na stronie e-podręczniki https://zpe.gov.pl/a/ludzie-modlitwy--- mnisi/D1F6ZXkWb 

Faza realizacyjna

 1. Uczniowie sprawdzają wiedzę korzystając z zabaw (sortowanie wg, prawda czy fałsz, anagram, koło fortuny) programu wordwall.net  (https://wordwall.net/pl/resource/2809773/historia/średniowiecznezakony oraz https://wordwall.net/pl/resource/1144396/historia/zakony-średniowieczne   
 2. Retrospekcja w aplikacji Google Jamboard (przykładowa: https://jamboard.google.com/d/1bwlZ9XaDr_pnjQWXi0_GMpbHp-OrctUJ1XauRCa1kvQ/edit?usp=sharing)
 3. Uczniowie układają puzzle korzystając z programu Jigsawplanet.com (np. klasztory - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3592662dafd6; https://www.jigsawplanet.com//?rc=play&pid=1733e3baa41d)

 

Faza podsumowująca

 1. Zakony średniowiecza - co im zawdzięczamy ...? - podsumowanie lekcji. Werbalne podsumowanie osiągnięć uczniów. Zachęcenie do obejrzenia w domu filmów w serwisie youtube, np. https://www.youtube.com/watch?v=J_eaD5GbJys. Czy średniowieczni mnisi mieli wpływ na życie ówczesnych ludzi? Jaki?
 2. Dokończ zdanie: Średniowieczni mnisi wpływali na życie okolicznych mieszkańców poprzez ......, ponieważ ..................... (dla uczniów wprawionych w technologii komputerowej proponuję wykorzystać formularz google https://forms.gle/9SNXJBmUo4qDY5Qh9) 13. Sposób ewaluacji zajęć https://forms.gle/sS9n5udmaCo216gS6 (Na dzisiejszej lekcji spodobało mi się ......, ponieważ .....................)

 

Tomasz Skonieczny

doradca metodyczny CEN Koszalin