Scenariusz zajęć kółka historycznego: W poszukiwaniu przodków

Tomasz Skonieczny

doradca metodyczny CEN Koszalin

 

Temat koła historycznego: W poszukiwaniu przodków

Cel lekcji: Uczniowie zrozumieją znaczenie genealogii i będą mogli zidentyfikować kroki do rozpoczęcia własnych badań genealogicznych, zdobędą podstawową wiedzę na temat poszukiwania przodków.

Czas trwania: 45 minut

I. Wprowadzenie (10 minut):

Nauczyciel zaczyna lekcję od krótkiego opowiadania na temat własnej rodziny i historii przodków. W klasach starszych warto wprowadzić pojęcie genealogii: nauki zajmującej się badaniem pochodzenia i historii rodzin. Wyjaśnienie znaczenia poszukiwania przodków dla zrozumienia swojej tożsamości i historii rodzinnej.

II. Podstawy genealogii (10 minut):

Omówienie z pokazem podstawowych terminów związanych z genealogią, takich jak "przodek", "drzewo genealogiczne", "akt urodzenia", "akt małżeństwa", "akt zgonu", "rejestr parafialny", itp.

Przedstawienie różnych źródeł informacji genealogicznych, takich jak księgi kościelne, rejestracje cywilne, cmentarze, spisy ludności, testy DNA, itp. – wykorzystanie strony internetowej https://geneteka.genealodzy.pl

III. Rozpoczęcie poszukiwań przodków (20 minut):

Omówienie kroków, które uczniowie mogą podjąć, aby rozpocząć własne badania genealogiczne:

  1. Rozmowa z rodziną i zebranie informacji.
  2. Przeglądanie dokumentów rodzinnych.
  3. Korzystanie z zasobów online i publicznych (w tym stron cmentarzy).
  4. Badanie lokalnych zasobów (opublikowanych wspomnień i opracowań).
  5. Organizacja zebranych informacji i prowadzenie drzewa genealogicznego.

Zadanie dla uczniów: Poproś uczniów o zebranie informacji o przodkach, jeśli to możliwe, lub poproś ich o rozmowę z najstarszymi członkami rodziny, aby dowiedzieć się więcej o historii rodziny. Na następnym kółku uczniowie mogą podzielić się swoimi doświadczeniami lub odnalezionymi informacjami.

V. Podsumowanie i dyskusja (5 minut):

Podsumowanie najważniejszych punktów lekcji.

Uczniowie dzielą się swoimi refleksjami na temat znaczenia poznawania historii swojej rodziny i przodków.

Zachęcenie uczniów do kontynuowania swoich badań genealogicznych w przyszłości.