Scenariusz lekcji historii w klasie 5: Architektura średniowiecza

Cel ogólny zajęć: Uczeń poznaje styl romański i gotycki oraz elementy sztuki średniowiecznej.

Cele szczegółowe zajęć:

1. Uczeń/uczennica potrafi rozpoznać zabytki kultury średniowiecza.

2. Uczeń/uczennica potrafi wskazać różnice między stylem romańskim a stylem gotyckim.

3. Uczeń/uczennica potrafi wymienić cechy charakterystyczne stylu romańskiego oraz stylu gotyckiego.

Metody pracy: pokaz, pogadanka, metoda warsztatowa w oparciu o cykl Kolba metody aktywizujące z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Formy pracy: indywidualna/grupowa

Środki dydaktyczne: e-podręczniki; Puzzle interaktywne w aplikacji Jigsawplane;t gry w programie Wallword.net. Wymagania w zakresie technologii: urządzenia elektroniczne ze stałym dostępem do Internetu, np: zestaw komputerowy, smartfon, tablet, tablica interaktywna, projektor.

 

Przebieg zajęć:

Zapoznanie uczniów z tematem lekcji na stronie e-podręczniki https://zpe.gov.pl/a/wiele-twarzy-sztuki-sredniowiecza/DGj7OLh4N

Uczniowie sprawdzają wiedzę korzystając z zabaw (sortowanie wg, prawda czy fałsz, anagram, koło fortuny) programu wordwall.net  (https://wordwall.net/pl//resource/18233202/architektura-średniowiecza)  

Retrospekcja w aplikacji Google Jamboard (przykładowa: https://jamboard.google.com/d/1gFmzxQHulI-Qk05nktGLS8dkUyKhvHKSJRuauhX6RVo/edit?usp=sharing)  

Uczniowie układają puzzle korzystając z programu Jigsawplanet.com:

zamek - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1d20c2fa7505 ;

kościół w stylu romańskim - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ba08409f973 ;

sklepienie gotyckie - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=26e0fc227e3e )

Architektura średniowiecza - co o niej wiesz...? - podsumowanie lekcji. Werbalne podsumowanie osiągnięć uczniów. Zachęcenie do obejrzenia w domu filmów nie tylko o architekturze, ale i o wyposażeniu kościołów (sztuce) w serwisie youtube, np. https://www.youtube.com/watch?v=TehdTAU6Ggc  

Sposób ewaluacji zajęć Czy średniowieczny kościół może zadziwić? Dokończ zdanie: W architekturze średniowiecznej spodobało mi się ......, ponieważ ..................... (dla uczniów wprawionych w technologii komputerowej proponuję wykorzystać formularz google https://forms.gle/AbCSPUYQHPh2H4E9A )

Tomasz Skonieczny

doradca metodyczny CEN Koszalin