Scenariusz kółka historycznego dla uczniów kl. 4: Zwiedzamy polskie zamki

Czas trwania zajęć 45 minut

Cel ogólny zajęć: Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów. Poznanie najważniejszych polskich zamków. Uzasadnienie dlaczego były budowane.

Cele szczegółowe zajęć:

- Uczeń/uczennica potrafi rozpoznać najważniejsze zamki w Polsce.

- Uczeń/uczennica potrafi wskazać powody budowania zamków.

- Uczeń/uczennica potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze elementy zamku.

Metody i formy pracy: pokaz, pogadanka, metoda warsztatowa w oparciu o cykl Kolba metody aktywizujące z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Formy: indywidualna/grupowa

Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna; Puzzle interaktywne w aplikacji Jigsawplanet; gry w programie Wallword.net; e-podręczniki

Wymagania w zakresie technologii: Urządzenia elektroniczne ze stałym dostępem do Internetu: zestaw komputerowy, smartfon, tablet, tablica interaktywna, projektor.

 

Przebieg zajęć:

Zapoznanie uczniów z tematem lekcji. Uczniowie oglądają film: https://www.youtube.com/watch?v=jBL-NEcLfrU&t=47s , w którym w przystępny sposób zaprezentowano elementy każdego zamku. Uczniowie dowiadują się o ich charakterystycznych cechach. Pogadanka o zamkach w Polsce, film https://www.youtube.com//watch?v=RbRuHbGq_w4 , odpowiedzi na pytania uczniów.

Utrwalenie wiadomości: Uczniowie sprawdzają wiedzę korzystając z zabaw (połącz w pary, teleturniej, znajdź parę) programu Wordwall.net  (https://wordwall.net/pl/resource/6988707/zamki-w-polsce)

Rozpoznawanie wybranych zamków w Polsce: Uczniowie układają puzzle korzystając z programu Jigsawplanet.com (np. Książ - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=13b5647f6a93 ; Wawel - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3b8c87a4cced ; Sandomierz - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=173ec990e71a)

Najważniejsze zamki w Polsce - co o nich wiesz...? - podsumowanie lekcji. Werbalne podsumowanie osiągnięć uczniów. Retrospekcja w aplikacji Google Jamboard (przykładowa: https://jamboard.google.com/d/1K2iRIZ5sghRi5Nvc1S94Poydopj63DBsZkS45UasAdw/edit?usp=sharing ). Ćwiczenie 2 z tematu: Ważne dzieła architektury polskiej (do XIX wieku) ze strony: https://zpe.gov.pl/a/wazne-dziela-architektury-polskiej-do-xix-wieku/Dk7LYkaGU

Sposób ewaluacji zajęć: Zachęcenie do odpowiedzi na pytanie "Najbardziej zainteresowało mnie ......, ponieważ ....................."   (dla uczniów wprawionych w technologii komputerowej proponuję wykorzystać formularz google: https://forms.gle/6ruim2pCPm7GjHUHA )

Tomasz Skonieczny, doradca metodyczny CEN w Koszalinie