Program komputerowy do nauczania "LiveSlide"

Na rynku jest wiele programów do edukacji zdalnej. Ciekawą propozycją jest program firmy Erkwadrat, sp. z o.o. (dostępny na stronie: www.liveslide.pl). Umożliwia przeprowadzamie ankiet, testów i egzaminów dla uczestników swoich prezentacji. Mogą być wyświetlane na ekranie prezentera i / lub na komputerach i komórkach uczestników, którzy mogą przebywać w zdalnej lokalizacji. Można przeprowadzić test, ankietę, egzamin i niezwłocznie po jego zakończeniu zaprezentować wyniki na ekranach uczestników lub przesłać uczestnikom na email.