Może zostanę archeologiem - scenariusz lekcji historii w klasie 5

Tomasz Skonieczny

doradca metodyczny CEN Koszalin

Cele lekcji:
Cel ogólny zajęć: Uczeń poznaje właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego. 
Cele szczegółowe zajęć:
1. Uczeń/uczennica potrafi rozpoznać dawne przedmioty. 
2. Uczeń/uczennica potrafi wskazać różnice między przedmiotami dawnymi a obecnie kupowanymi. 
3. Uczeń/uczennica uświadamia sobie problemy, przed jakim stają archeolodzy. 

Metody pracy: pokaz, pogadanka, metoda warsztatowa.

Formy pracy: indywidualna/grupowa

Środki dydaktyczne: strony internetowe:

- www.youtube.com/watch?v=7jfeghmKcDM

- www.youtube.com/watch?v=JmOkAyPgCCs

- www.youtube.com/watch?v=4zwb-oCuZtM

- www.youtube.com/watch?v=9YiOvwesQFI

Wymagania w zakresie technologii: urządzenia elektroniczne ze stałym dostępem do Internetu, np: zestaw komputerowy, smartfon, tablet, tablica interaktywna, projektor.

 

Przebieg zajęć:

  1. Jako wstęp polecam filmik: www.youtube.com/watch?v=7jfeghmKcDM, a następnie www.youtube.com/watch?v=JmOkAyPgCCs – jak wykorzystać sklepowe ciasteczko do wytłumaczenia pracy archeologa.
  2. Uczniowie „znajdują” nietypowy przedmiot – tu potrzebna jest inwencja nauczyciela i czas – najłatwiej rozlosować przygotowane wcześniej przedmioty wśród uczniów, choć poszukiwanie skarbu w misce piaskiem jest dla dzieci niezwykle frapujące. Ważne, aby każde dziecko miało inny przedmiot. Rozlosowanie przedmiotów (artefaktów) wśród uczniów.
  3. Próby odpowiedzi uczniów w jaki sposób wykonano odnaleziony przedmiot i do czego mógł być wykorzystywany
  4. Analiza przedmiotów przez uczniów – próby nazwania przedmiotu – tu może być niezbędna pomoc nauczyciela, przed podaniem nazwy, zalecam jednak podpowiedzi, do czego mógł dany przedmiot służyć.
  5. Włączenie przez nauczyciela stylizowanej na dawną muzyki (np. www.youtube.com/watch?v=4zwb-oCuZtM www.youtube.com/watch?v=9YiOvwesQFI; www.youtube.com/watch?v=KeZCtH_O55Y ).
  6. Uczniowie wypełniają „Karty pracy archeologa” (w załączeniu poniżej)
  7. Następnie uczniowie mają za zadanie stworzenie karty produktu, w której odnotowują np.: datę i miejsce odnalezienia przedmiotu, jego wymiary, sporadycznie także wagę (wymagany sprzęt), jego kolor, kształt, materiał z jakiego został wykonany. Do tego większość uczniów wykonuje schematyczny rysunek, najlepiej w skali 1:1. Jeżeli nie ma możliwości (czy technicznych, czy też spowodowanych brakiem czasu), uczniowie mogą opracować karty pamiątek rodzinnych, np. nietypowych przedmiotów będących w posiadaniu danej rodziny. Może to być np. dawny młynek do kawy, pudełeczko z różnorodnościami, plakietka, fotografia, order, lampa naftowa.
  8. Prezentacja prac - podsumowanie lekcji. Werbalne podsumowanie osiągnięć uczniów.
  9. Sposób ewaluacji zajęć - efektem działań mogą być prace uczniów zamieszczone w aplikacji Jamboard.

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU RUCHOMEGO

 

3. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

 

 

 

 

 

 

 

(autor, data i podpis)

 

 

 

 

 

  1. Nazwa

 

 

2. Materiał, technika

4. Czas powstania

 

 

 

5. Wymiary

 

 

 

 

 

 

 

 

(wys./szer./głęb.; waga)

6. Liczba obiektów

7. Adres i miejsce przechowywania

 

 

 

8. Rysunek

9. Opis (znaki, sygnatury, napisy)

 10. Właściciel