Motywowanie uczniów do czytania historycznego tekstu źródłowego (na przykładzie „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza)

Link do materiału (należy skopiować i umieścić na pasku):

http://elearning.cen.edu.pl/moodle/pluginfile.php/32294/mod_resource/content/1/Reduta%20Ordona%20-%20materia%C5%82%20dla%20polonist%C3%B3w.pdf