Mieszko I i chrzest Polski - scenariusz lekcji w klasie V

Cele lekcji:

Uczeń:

 • poznaje okoliczności tworzenia państwa polskiego;
 • poznają okoliczności, które zmusiły Mieszka I do przyjęcia chrztu;
 • poprawnie posługuje się terminami: historia, książę, chrzest, dynastia, Piastowie;
 • zna wydarzenia związane z datami: 966;
 • charakteryzuje społeczeństwo w czasach Mieszka I;

Metody:

 • praca z tablicą interaktywną;
 • metoda odwróconej lekcji;
 • projekcja filmowa;
 • pogadanka.

Formy pracy:

 • indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

https://learningapps.org/display?v=p20iyngmc20

 

 

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 1. Powitanie klasy i sprawdzenie obecności.
 2. Podanie i zapisanie tematu lekcji. Przekazanie uczniom głównego celu zajęć.
 3. Na wstępie uczniowie oglądają fragment filmu o początkach państwa polskiego. Na jego podstawie opisują jak powstało nasze państwo. Nauczyciel odwołuje się również do podręcznika. Wyjaśnia znaczenie pojęć: Słowianie, plemię, dynastia, Piastowie, Polska. Wskazuje główne zajęcia Słowian.
 4. Na podstawie zdobytych informacji uczniowie wykonują ćwiczenie: https://learningapps.org/display?v=p7w8b3msn20
 5. Wskazani uczniowie przypominają różnice między postacią legendarną a historyczną.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel wykorzystując mapę z Multibooka do klasy V wyjaśnia i wskazuje jakie plemiona zamieszkiwały Polskę w X wieku. Które z nich było najsilniejsze i podbijało pozostałe.
 2. Uczniowie wskazują na mapie ściennej przedstawiającej Polskę za Mieszka I obszar zamieszkany przez Polan oraz grody: Gniezno, Ostrów Lednicki i Poznań (można wykorzystać mapę na: https://learningapps.org/display?v=p20iyngmc20)
 3. Uczniowie w ramach metody lekcji odwróconej zapoznają się z fragmentem materiału na platformie https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DJM5znJqe
  Następnie dyskutują nad okolicznościami, które zmusiły Mieszka I do przyjęcia chrztu, dlaczego padł wybór na żonę z Czech, wskazują datę chrztu Mieszka I i ślubu.
 4. Uczniowie wykonują ćwiczenie jako podsumowanie tej części zajęć: https://learningapps.org/display?v=pf831oa1a20

 

Faza podsumowująca

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenie jako podsumowanie tej części zajęć: https://wordwall.net/pl/resource/4829741/historia/książę-mieszko-i

 

Tomasz Skonieczny, doradca CEN Koszalin