Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 - wskazówki MEiN dla nauczycieli historii