Bitwa pod Grunwaldem – scenariusz z wykorzystaniem gry karcianej

Przebieg lekcji:

I. Wprowadzenie (5 minut):

- Powitanie uczniów i krótka prezentacja tematu lekcji związanej z 614. rocznicą Bitwy pod Grunwaldem.

- Omówienie celów zajęć.

 

II. Krótka prezentacja historyczna (10 minut):

- Przedstawienie kontekstu historycznego: przyczyny, przebieg i skutki bitwy pod Grunwaldem.

- Wyjaśnienie kluczowych postaci, wydarzeń i taktyk użytych w bitwie (i występujących w grze)

 

III. Gra karciana "Grunwald – walka 600-lecia" (25 minut):

Przygotowanie specjalnej gry karcianej, która symuluje bitwę.

Podział uczniów na dwie strony konfliktu: Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu.

Jeden z graczy zostaje dowódcą sił polsko-litewskich, drugi zaś – zakonu krzyżackiego, każdy korzysta z osobnej 55-kartowej specjalnej talii. Ich starcie to dynamiczna 20-30-minutowa rozgrywka.

Do dyspozycji gracze mają postacie dowódców, historyczne oddziały oraz nieszablonowe taktyki ułatwiające przechylenie szali zwycięstwa na swoją stronę. Zasady gry są proste i łatwe do opanowania nawet dla początkujących graczy, a możliwość zastosowania różnych taktyk i strategii sprawia, że rozrywka jest szybka, z drugiej zaś strony za każdym razem inna.

Gra dzieli się na następujące po sobie starcia, w których ścierają się kolejni dowódcy na czele swych oddziałów. Rozgrywkę wygrywa gracz, który jako pierwszy zdobędzie sześć wrogich chorągwi.

Rozpoczęcie gry i prowadzenie rozgrywki, w której uczniowie będą musieli stosować różne taktyki, podejmować decyzje strategiczne i reagować na działania przeciwnika.

Nauczyciel będzie monitorował postępy gry, udzielał wskazówek i wyjaśnień w razie potrzeby.

IV. Omówienie (5 minut):

 

Podsumowanie gry i refleksja nad zastosowaniem wiedzy historycznej w praktyce.

Dyskusja na temat decyzji podejmowanych w grze i ich związku z rzeczywistymi wydarzeniami historycznymi.

Podkreślenie głównych wniosków i przekazanie informacji o dalszych możliwościach zgłębiania historii.

Podziękowanie uczniom za udział i zaangażowanie.

Zachęta do dalszego zgłębiania historii poprzez różnorodne formy aktywności.

 

Dodatkowe uwagi:

Można zaprosić uczniów do przedstawienia krótkich prezentacji na temat wydarzeń historycznych związanych z Bitwą pod Grunwaldem przed rozpoczęciem gry, aby pogłębić zrozumienie kontekstu historycznego.