• Mindfulness w szkole
  Mindfulness może być potężnym narzędziem w edukacji, pomagającym uczniom i nauczycielom w radzeniu sobie ze stresem i poprawiającym atmosferę w klasie. Wprowadzenie elementów uważności do lekcji języka polskiego nie tylko wspiera rozwój emocjonalny uczniów, ale również sprzyja bardziej świadomemu i głębszemu zrozumieniu literatury.
 • Tkanie wiedzy: karty pracy do rozwijania umiejętności interpretacji literatury i psychologii w liceum
  W pracy z młodzieżą na lekcjach języka polskiego w liceum staram się unikać wykorzystywania gotowych kart pracy, które porządkują pracę z tekstami literackimi zgodnie z z wizją i schematem myślenia wyłącznie twórcy owych kart. Staram się zachęcać młodzież do tworzenia własnych materiałów i interpretowania tekstów literackich zgodnie z własnym porządkiem myślenia. 
 • Wykorzystanie obrazów w edukacji polonistycznej
  Wprowadzenie obrazów jako tekstów kultury na lekcjach języka polskiego znacząco wzbogaca proces edukacyjny, umożliwiając uczniom rozwinięcie umiejętności interpretacyjnych. Teksty kultury to nie tylko dzieła pisane, takie jak wiersze czy artykuły, ale także dzieła wizualne, audiowizualne i audialne, obejmujące fotografie, filmy, teledyski oraz piosenki. Nawet gry komputerowe i hiperteksty są uznawane za istotne teksty kultury.
 • Przerażająca otchłań pustej kartki - czyli o rezygnacji z kart pracy
  Jednym z podstawowych składników budowania wewnętrznej motywacji uczniów i uczennic wydaje się wspieranie ich poczucia sprawczości i osobistego zaangażowania w proces dydaktyczny. Na niewiele elementów codziennego życia szkolnego młodzi ludzie mają dzisiaj wpływ, nie decydują przecież ani o tym czego się uczą, ani kiedy to robią. W dzisiejszej rzeczywistości, w której możliwość wyboru jest nadmierna, zniewolenie w szkole buduje opór i zniechęca młodzież bardziej niż kiedyś.
 • Jak przygotować uczniów i uczennice (również z Ukrainy) do matury z języka polskiego - nagranie webinaru
 • O wychodzeniu z ławki na lekcjach języka polskiego
  To, co doskwiera uczniom i uczennicom na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej to głównie nuda. Trudno się dziwić, że młodzi ludzie nie pasjonują się tekstami z podstawy programowej. Co czynić? Moim remedium na nieciekawe teksty są ciekawe i angażujące metody pracy. A wśród nich najchętniej zabieram uczniów ze szkoły, a przynajmniej z klasy, a już na pewno wyciągam ich z ławek.
 • O potrzebie kształcenia lateralnego na lekcjach języka polskiego
  Wydaje się, że tak zwane myślenie krytyczne dziś już nie wystarcza. Tradycyjny system osądzania ma dużą wartość, pomija jednak tak niezbędne społeczeństwu myślenie konstruktywne, produktywne, kreatywne i służące wykształceniu umiejętności sprawnego działania.
 • Aktywizujące metody pracy z literaturą średniowieczną
  Interpretacja literatury średniowiecza stanowi wielkie wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. To ważne teksty, które budują poczucie tożsamości kulturowej, wyjaśniają współczesne zjawiska, przenoszą nas czas w dawnych wzorców i schematów, uwidaczniając tym samym cechy naszej współczesnej epoki polityczno-kulturowej. Cóż jednak począć z faktem, że teksty średniowieczne są bardzo trudne i bardzo odległe od codziennego doświadczenia młodego człowieka?
 • O wykorzystaniu rutyny Warstwy do pracy z błędem na lekcjach języka polskiego
  Polonisto i Polonistko! Na pewno czujecie, że test na lekcji języka polskiego to kolokwialnie mówiąc nic dobrego. Na pewno szukacie sposobów i metod zachęcania młodzieży do samodzielnego myślenia i stawiania odważnych sądów. Jednocześnie musicie wystawić im jakieś oceny, a wiadomo jak jest z oceną - sprowadza wszystko do jednej poprawnej odpowiedzi lub jednego modelu rozwiązania zadania. Wszystko to jest co najmniej trudne do pogodzenia. Poniższy artykuł jest przykładem działania, które jest próbą znalezienia rozwiązania tej sytuacji.
 • Jak uczę do nowej matury?
  Nie przygotowuję uczniów do matury. Przygotowuję uczniów do stawiania czoła wyzwaniom w życiu. Jednym z nich jet matura. Zapraszam do przeczytania tekstu, w którym dzielę się różnymi metodami pracy na lekcjach języka polskiego, które wykorzystuję w kontekście nowej matury.
 • Uczę skutecznej komunikacji - webinar
  Nagranie webinaru do obejrzenia w dogodnej chwili
 • Czy można wzmacniać odporność psychiczną uczniów na lekcjach języka polskiego?
  Jak wzmacniać kruche zdrowie psychiczne młodych ludzi? Jak wspierać uczniów, pracując jednocześnie na tekstach z podstawy programowej? Jak przygotować ciekawe lekcje języka polskiego, dzięki którym uczniowie będą radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego? Zapraszam do przeczytania artykułu, który stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania.
 • Ćwiczenia z dobrostanu nauczycieli
 • Sytuacja edukacyjna - polecam lekturę
  O tym, że edukacja to nie system, ale zdarzenie, podczas którego najważniejsze są emocje i autentyczne zaangażowanie. O tym, że nauczyciel nie musi być strażnikiem, kontrolerem i nadzorcą, ale że może być partnerem, towarzyszem i przewodnikiem sytuacji, w której młody człowiek uczy się, A nie jest nauczany.
 • Matura 2023 - materiały ORE
  Zachęcam do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia ORE na temat matury z języka polskiego w formule 2023
 • Dni tematyczne i poszerzanie wiedzy o kontekstach - Dzień Mieszkalnictwa
  Jak poszerzać wiedzę kontekstową naszych uczniów i jednocześnie budzić ich zainteresowanie poprzez nawiązywanie do popularnych, czasem mniej poważnych świąt i dni tematycznych tematycznych? Poniżej przykład zadania na Dzień Mieszkalnictwa
 • Dni tematyczne i poszerzanie wiedzy o kontekstach - Dzień Kawy
  Jak poszerzać wiedzę kontekstową naszych uczniów i jednocześnie budzić ich zainteresowanie poprzez nawiązywanie do popularnych, czasem mniej poważnych świąt i dni tematycznych tematycznych? Poniżej przykład zadania na Dzień Kawy
 • Polecam lekturę "Jak wychować nazistę"
  Lektura tego tekstu może wywołaś salwy śmiechu, a zaraz krzyk rozpaczy.
 • Stacjonarnie online - propozycja zajęć stacjonarnych z wykorzystaniem narzędzi online
  Poniżej proponuję Państwu scenariusz lekcji na temat wybranych fragmentów "Kazań sejmowych" Piotra Skargi z kontekstem malarskim w postaci obrazu Jana Matejki. Może być on użyty podczas zajęć stacjonarnych w klasie z wykorzystaniem fragmentów z podręcznika, na którym pracuje klasa lub z wykorzystaniem platformy ZPE. Ideą scenariusza jest przeniesienie sposobu pracy online do klasy. Uczniowie pracują przy komputerach, tabletach lub smartfonach. Podczas zajęć tworzą wspólnie notatkę (w edytowanym wspólnie dokumencie), jednocześnie prowadzą rozmowę “na żywo”. Ważne, aby uczniowie mieli dostęp do internetu.
 • Terapeutyczny potencjał języka polskiego - o żałobie, depresji i emocjach na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
  nagranie webinaru Terapeutyczny potencjał język polskiego w szkole ponadpodstawowej
 • Dobrostan polonisty
  W kontekście pracy nauczycieli znacznie częściej mówimy o wypaleniu niż o dobrostanie. Czas pandemii, w którym nauczanie wygląda zupełnie inaczej, a rola nauczyciela została wyjęta z naturalnego kontekstu warto poświęcić czas na myślenie o swoich potrzebach i próbę podjęcia takich działań, które sprawią, że będziemy nauczycielami, którzy ze swojej pracy czerpią zadowolenie.
 • Prezentacja na podstawie książki "Jak dobrze pisać" Jolanty Maćkiewicz
 • Kamerka on czy off?
  Hamletyczne pytanie nauczyciela dziś to zmuszać uczniów czy nie zmuszać do włączanie kamery podczas zajęć online? Udostępniam prezentację, która może być głosem w sprawie. Również do wykorzystania z uczniami.
 • Indywidualizacja? Personalizacja? A może różnicowanie?
  Hasło indywidualizacji kojarzy się nauczycielom źle. Kojarzy się bowiem z dodatkową pracą, brakiem kompetencji w dziedzinie pedagogiki specjalnej oraz psychologii, a także swoistą stygmatyzacją uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warto zatem o indywidualizacji rozmawiać i zastanowić się nad sposobami jej oswojenia. Być może na sposobem na zmianę myślenia o indywidualizacji będzie zmiana retoryki, która umożliwi inne postrzeganie tego trudnego tematu.
 • Koncepcja zdalnej edukacji z perspektywy polonisty
  Polonista z natury chętniej bytujący w świecie literatury niż technologii w obecnej rzeczywistości może czuć się zagubiony. Surfując w sieci bywa, że czuje się zagrożony. I rzeczywiście wiele mu zagraża. Warto się zastanowić nad koncepcją pracy zdalnej i w ogóle funkcjonowania w świecie cyfrowym, bo jak mówi klasy... znikąd pomocy...
 • Filozofia zdalnej edukacji z perspektywy polonisty
  Sukces edukacji zdalnej to zadbanie o higienę cyfrową, wdrożenie metod aktywizujących pracę i zadbanie o relacje. Proste?
 • Jak uczyć w roku pandemii?
  Pierwszy tydzień roku szkolnego 2020/2021 przebiega pod hasłem wielkiej niepewności, a także niepokoju, często lęku zarówno o zdrowie, jak i zasady funkcjonowania placówek oświatowych. Codzienne funkcjonowanie szkół przebiega pod dyktando hasła “nic nie wiadomo”. Mimo że, wiele działań można przewidzieć i zorganizować bez przeszkód, chcąc nie chcąc udziela się zarówno nauczycielom, jak i uczniom niekomfortowe poczucie niepewności. Do owego stanu nieokreśloności warto przygotować uczniów, bo nie wpływa on korzystnie na ich motywację do nauki ani na planowania przyszłości w kontekście edukacyjnym.