XI 2021 Maluch poznaje różnorodny świat – baśnie i bajeczki

Renata Pietras-Pacynko

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Bajkoterapia stanowi odłam biblioterapii i polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być również stosowana w celach terapeutycznych, ponieważ wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony.

Według Bruna Betteelheima bajki i baśnie mają duże znaczenie w rozwoju i wychowaniu dzieci:

- oddziałują na psychikę poprzez identyfikację z pozytywnym bohaterem;

- pozwalają rozpoznać wewnętrzne problemy dziecka oraz dają sposoby radzenia sobie z nimi;

- wspierają rozwój osobowości poprzez wyjaśnianie pojęć, odczuć, doznań dotyczących psychiki dziecka;

- zachęcają do aktywnego pokonywania napotkanych trudności oraz do nawiązywania pozytywnych relacji z innymi oraz światem przyrody.

Bruno Bettelheima można uznawać za pomysłodawcę tej terapii. Przeprowadzał on długoletnie badania, dzięki którym stwierdził, że opowieści muszą przede wszystkim zaciekawić odbiorcę i uruchomić wyobraźnię.

Typów bajek jest bardzo wiele, każda metoda ma działać na inne problemy. W związku z tym bajki można podzielić na:

- relaksacyjne,

- psychoterapeutyczne,

- psychoedukacyjne.

Bajki mają na celu pomóc dzieciom. Czytanie bajek ma wiele zalet, do których zaliczyć można:

- pokonywanie swoich leków i słabości;

- pozytywne myślenie;

- zrozumienie swoich uczuć;

- porzucenie poczucia samotności;

- rozumienie świata i jego problemów;

- identyfikację z bohaterem pozytywnym;

- chęć pracy nad sobą;

- wyrobienie poczucia własnej wartości;

- odczuwanie miłości;

- możliwość i chęć pokonywania trudności.

Wychodząc naprzeciw nieustannemu zainteresowaniu bajkoterapią, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne zaprosiło chętnych do udziału w kursie Bajkoterapia pomaga dzieciom. Warsztaty dla bibliotekarzy odbyły się w 2014 roku, w Poznaniu i podczas tego kursu powstała publikacja zawierająca 17 prac, adresowanych do dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Jeden tekst to opowiadanie terapeutyczne. Do niektórych z nich powstały scenariusze zajęć.

Zachęcam do skorzystania z proponowanej publikacji. Opracowanie zawiera treści bajek dotyczących problemów:

- nowy człowiek rodziny,

- nieśmiałość,

- inność,

- samodzielność,

- niechęć do przedszkola,

- lęk przed burzą,

- lęk przed owadami i pająkami,

- relacje w grupie rówieśniczej.

/uploads/r.pietras/publikacja_bajki_ptb.pdf