VI 2020 Zgubne skutki niezaspokojenia potrzeby ruchu u przedszkolaków

Renata Pietras-Pacynko

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Czas od trzeciego do siódmego roku życia to okres intensywnego rozwoju organizmu dzieci. Sposób kształtowania sprawności ruchowej decyduje o rozwoju fizycznym w następnych latach dziecka. Potrzeba ruchu w tym okresie jest tak wielka, że jej niezaspokojenie określa się mianem „głodu ruchowego”. Absolutne minimum stanowią 3 godziny dziennie intensywnej aktywności ruchowej.

Zwykle dziecko w wieku przedszkolnym bez problemu opanowuje naukę jazdy na rowerze, szybko uczy się grać w różne gry i zabawy ruchowe. Jest to jednak możliwe wtedy, kiedy dajemy dziecku sposobność spontanicznej aktywności ruchowej.

Brak ruchu grozi zaburzeniami motoryki dużej, wadami postawy, ale również problemami z kręgosłupem oraz wadami wzroku. Bardzo częstym następstwem jest nadwaga i otyłość. Dzieci są stale pod opieką dorosłych i to oni decydują, czym w ciągu dnia zajmują się dzieci. Niestety nie wszyscy dorośli rozumieją istotną potrzebę ruchu w życiu dziecka. Są tacy, którzy cieszą się, gdy  ich dziecko spokojnie siedzi przed telewizorem, komputerem, laptopem bądź telefonem, rodzic w tym czasie może spokojnie wykonywać obowiązki domowe. Nie wszyscy wiedzą, że należy stwarzać dziecku okazję do ruchowego wyżycia się. Często pojawia się problem w przedszkolu. Nauczycielki informują rodziców, że dziecko jest nadmiernie ruchliwe, nie potrafi spokojnie usiedzieć przez chwilę i przeszkadza wszystkim dookoła. Czasami na brak ruchu wpływa brak świadomości, że na świeżym powietrzu należy przebywać jak najwięcej – dzięki temu dziecko nie będzie słabe, będzie miało większą odporność i nie będzie zbyt często chorowało.

Zakładając, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu, bierze ono udział w aktywnych zabawach ruchowych w ogrodzie, zabaw ruchowych w sali, ćwiczeń w ramach gimnastyki oraz zajęć rytmiki, łącznie czas wyzwalający ekspresję ruchową wynosi około 1,5 do 2 godzin. Zatem, aby zaspokoić dzienną potrzebę ruchu, należałoby dodatkowo dać dziecku możliwość około 1 bądź 1,5 godziny odpowiedniej porcji intensywnego ruchu: jazdy na rowerze, zabawy na placu zabaw, w parku, bądź wyjście na basen, udział w treningach sportowych.  

  • Realizacja zaspokojenia potrzeby ruchu w przedszkolu

Podczas codziennych zajęć w przedszkolu, o których wspomniałam powyżej, należy stosować różne metody rozwijające sprawność ruchową dzieci:
- metoda gimnastyki rytmicznej A. M. Kniessów
- metoda gimnastyki twórczej R. Labana
- metoda pracy K. Orffa
- metody odtwórcze – naśladowcze, zadaniowe
- metoda opowieści ruchowej
- metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
- elementy kinezjologii edukacyjnej
- gimnastyka rytmiczna
- wykorzystać w pracy przedszkola zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne i gimnastyczne np. z gotowych materiałów K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”

  • Przykłady zajęć gimnastycznych on-line

- Fitty Kid - platforma rozrywki ruchowej dla dzieci (dostępna na fittykid.com)

https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M&list=PLQ9Py3ytnbSY7sJjKro3huOyIdRaIyDS1

- gimnastyka dla dzieci przy muzyce w podskokach:

lekcja 1 https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

lekcja 2 https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

lekcja 3 https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U

lekcja 4 https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

  • Przykłady pozycji książkowych

- "Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik

- "Zajęcia ruchowe w przedszkolu. Gry i zabawy ruchowe" M. Lipiejko

- "Zajęcia ruchowe w przedszkolu. Ćwiczenia poranne"  M. Lipiejko

- "Zajęcia ruchowe w przedszkolu. Ćwiczenia gimnastyczne"  M. Lipiejko

- "Podstawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej" P. F. Nowak

- "Joga dla dzieci i ich dorosłych" K. Priore Ghannam

- "Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego" J. Węglarz, E. Madejski

- "Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich" P. Winczewski

- "Joga dla dzieci. Poradnik dla rodziców i nauczycieli" J. Jakubik-Hajdukiewicz

- "Ćwiczenia i zabawy z przyborami dla dzieci w młodszym wieku szkolnym" A. Nitecka-Walerych

- "Atlas ćwiczeń korekcyjnych" S. Owczarek

- "Przedszkolne zabawy z elementami karate" M Zarzecki

Zachęcam do skorzystania z dużego księgozbioru naszej biblioteki pedagogicznej w Koszalinie:  http://cen.edu.pl/Biblioteka-Pedagogiczna-CEN,15?mcen=15