VI 2020 Zasady bezpieczeństwa znamy, więc na wakacje spokojnie wyruszamy!

Renata Pietras-Pacynko

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Dla każdego malucha wyjazd na wakacje to radosne wydarzenie. Warto się do tego dobrze przygotować.

W przedszkolu i w domu przypominamy dzieciom najważniejsze zasady:

- Numery alarmowe:
112 - centrum powiadamiania ratunkowego,
997 - policja,
998 - straż pożarna,
999 - pogotowie ratunkowe
 
Dla dorosłych: warto zapisać w telefonie – książce adresowej, kontakt ICE. Skrót ICE w telefonie jest ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. Pod nim zapisujemy numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. Zapisany kontakt pozwoli ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie istotnych informacji o osobie poszkodowanej np. grupa krwi, przyjmowane leki. Jeśli chcemy zapisać kilka kontaktów, ich numery zapisujemy następująco: ICE1, ICE2 

- Zwracamy uwagę dziecku: nie należy oddalać się od osoby dorosłej! Uczymy dziecko od małego: jak się nazywa i ile ma lat, jak nazywają się rodzice, jaki ma adres zamieszkania. Przy okazji uczulamy dziecko, że nie należy przyjmować poczęstunku od osób nieznanych.

- Nie należy samemu wchodzić do różnych kąpielisk, morza, jeziora. Dziecko musi wiedzieć, że może przebywać w wodzie tylko pod opieką dorosłego, a kąpiele mogą się odbywać tylko w dozwolonych miejscach i na kąpieliskach strzeżonych. Zaopatrujemy dziecko w okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem. Dbamy o nawadnianie organizmu i spożywanie posiłków o wyznaczonych godzinach.
Dla dorosłych: warto zapisać numer alarmowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: 601 100 100

- Przypominamy dziecku jak ważne jest okrywanie głowy  podczas ciepłych dni oraz dbać o nawadnianie organizmu.

- Podczas wypraw w góry wybieramy szlaki dostosowane do możliwości dzieci, jednocześnie tłumaczymy dzieciom, że odpowiednie buty, płaszcz przeciwdeszczowy, mapa/przewodnik, telefon, odpowiednie ubranie to podstawa wyprawy w góry. Podczas wędrówek na szlakach w szczególności dzieci są narażone na upadki i skaleczenia. Dlatego możemy porozmawiać z nimi o konieczności zabrania w góry apteczki wyposażonej w niezbędne środki pierwszej pomocy. Podczas omawiania z dziećmi wakacji w górach należałoby porozmawiać o zjawiskach atmosferycznych; przypomnieć co to jest ulewa, jak należy zachować się podczas burzy. Dzieci muszą  być świadome, że w górach nie wolno krzyczeć, biegać po szlakach. Możemy również (jako ciekawostka) opowiedzieć dzieciom o szlakach turystycznych.
Dla dorosłych: Szlaki turystyczne oznakowane są kolorami. Po stronach zewnętrznych znajdują się kolory białe, zaś w środku jeden z kolorów szlaku: czerwony, niebieski, zielony, żółty bądź czarny. Kolory mówią nam o tym jaki szlak jest:
Kolor czerwony – szlak główny, zwykle prowadzi przez najwyższe i najciekawsze szczyty danego pasma górskiego.
Kolor niebieski – to trasy dalekobieżne, czyli te o sporych odległościach.
Kolor zielony oraz żółty – krótkie szlaki, które zwykle krzyżują się z innymi szlakami.
Kolor czarny – krótki szlak dojściowy do wybranego miejsca.
Oznakowanie szlaków dotyczy również ścieżek spacerowych oraz ścieżek rowerowych.
Dla dorosłych: warto zapisać numer Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: 601 100 300 oraz numer alarmowy 985

- Przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach: poruszamy się po chodnikach; jeśli jesteśmy poza terenem niezabudowanym idziemy zawsze lewą stroną jezdni. Podczas przechodzenia na drugą stronę przechodzimy po pasach, poza miastem zawsze przechodząc dokładnie spoglądamy w obie strony czy nie nadjeżdża jakiś pojazd. Przypominamy kolory sygnalizacji świetlnej.

- Tłumaczymy dzieciom jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie, nie przeszkadzanie kierowcy podczas jazdy.

- Tłumaczymy dzieciom, że podczas przebywania w zoo, na łące bądź w lesie nie wolno dokarmiać dzikich zwierząt. W lasach nie wolno rozpalać ognisk, a dzieciom nie wolno bawić się zapałkami. Ponadto rozmawiając z dziećmi przypominamy zasady wypraw do lasu: zachowujemy się cicho w myśl zasady „Las jest domem zwierząt”, nie śmiecimy, a papierki chowamy do plecaków i zawsze zabieramy ze sobą

Polecam stronę akcji o bezpiecznych wakacjach: bezpiecznewakacje.pl

Strony z bajkami dla dzieci o tematyce bezpieczeństwa podczas wakacji:

Bezpieczeństwo nad wodą

Bezpieczeństwo w górach

BEZPIECZNYCH   WAKACJI !!!