V 2020 Metody analityczno - syntetyczne w nauce czytania

Renata Pietras-Pacynko
Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Metody analityczno - syntetyczne to grupa metod, które w nauce czytania są uznawane za najbardziej skuteczne.

Metoda analityczno – syntetyczna o charakterze wzrokowym.

Tutaj przebieg nauki czytania to przejście od analizy wzrokowej przez analizę słuchową do syntezy:
- spostrzeganie wzrokowe wyrazu,
- wyodrębnianie określonej litery,
- nazywanie tej litery,
- połączenie poznanej nowej litery z pozostałymi literami w wyrazie i odczytanie wyrazu.

Metoda analityczno – syntetyczna o charakterze fonetycznym (słuchowa).

Analiza i synteza dokonywane są na różnych wyrazach i z kolorowymi kartonikami.
- rozpoznawanie słuchowe wyrazu (nauczycielka mówi wyraz), później wyodrębnia kolejne głoski w wyrazie,
- głoski zastępowane są kolorowymi kartonikami,
- litery są wprowadzane o wiele później!

Metoda analityczno – syntetyczna o charakterze funkcjonalnym.

Etapy przy nauce czytania metodą o charakterze funkcjonalnym:
1. Analiza słuchowa zdania i wyodrębnianie w nim wyrazów.
2. Dzielenie wyrazów na głoski.
3. Nauka odróżniania samogłosek od spółgłosek.
4. Wprowadzenie kolorowych oznaczeń do budowy modelu wyrazu.
5. Wprowadzenie liter.
6. Ćwiczenia na sylabach.
​​​​7. Doskonalenie techniki czytania.