IV 2020 Sylaba otwarta i zamknięta - dzielenie wyrazów na sylaby i łączenie sylab w wyrazy - gotowe materiały do pracy zdalnej.

Renata Pietras-Pacynko

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Sylaba, inaczej zgłoska jest częścią wyrazu. W języku polskim występują dwa rodzaje sylab: sylaby otwarte i zamknięte. Pierwsze - sylaby otwarte są zakończone samogłoską; sylaby zamknięte – spółgłoską. Sylab otwartych w naszej mowie jest więcej jak sylab zamkniętych. Każda sylaba musi zawierać co najmniej jedną samogłoskę; bez samogłoski nie można utworzyć odrębnej sylaby.

W początkowej fazie zabaw z sylabami, gdzie będziemy dzielić wyraz na sylaby oraz łączyć sylaby w wyraz, najlepiej posługiwać się obrazkiem przedstawiający dany wyraz. Zdecydowanie ułatwia to dziecku wykonywanie operacji umysłowych na materiale werbalnym.

Przykładowe ćwiczenia:

  • Dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym stukaniem / wyklaskiwaniem wypowiadanych sylab
  • Liczenie sylab w wyrazie – układanie patyczków do każdej wypowiedzialnej sylaby
  • Kończenie i zaczynanie wyrazów dwusylabowych – prowadzący pokazuje obrazek i mówi pierwszą sylabę; dziecko kończy wyraz (po kilku obrazkach może nastąpić zmiana)
  • Tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby – prowadzący wypowiada pierwszą sylabę w wyrazie, dziecko dopowiada brakującą sylabę - zgaduje wyraz (obrazek jest odwrócony); prowadzący może podpowiadać opisując obrazek
  • Wyszukiwanie obrazków ze zbioru obrazków zaczynających się  taka samą sylabą (np. kapa, kasa, kawa)
  • Łańcuch sylabowy – dziecko wybiera ze zbioru obrazków ten obrazek, który rozpoczyna się sylabą, która kończy poprzedni wyraz (ta-ma; ma-ki; ki-no; no-ga; ga-ma; ma-ta; ta-ma) i układa w łańcuch sylabowy
          
  • Podział wyrazów na sylaby (ze słuchu)
  • Synteza w wyraz podanych sylab (ze słuchu)

Czas kiedy pozostajemy w domach wymusza na nas – nauczycielach, przygotowania materiałów do pracy zdalnej. Spędzamy czas na przygotowaniu różnych materiałów dydaktycznych wykorzystując techniki informacyjno – komputerowe. Opracowując treści dotyczące zabaw z sylabami, możemy wykorzystać serię kart z sylabami, tabliczki sylabowe, które możemy samodzielnie wykonać.  

Przedstawiam gotowe materiały, które opracowałam na potrzeby nauki zdalnej:

Sylaby otwarte

Rebusy

Harmonijki