IV 2020 Story Jumper - narzędzie do tworzenia e-książeczek

Renata Pietras-Pacynko

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Technologie informacyjno – komunikacyjne stały się nieodzowną pomocą dla nauczycieli w czasie pandemii COVID-19. Ostatnio zainteresowałam się aplikacją Story Jumper, dzięki której można opracować e-książeczkę. Aplikacja posiada stronę internetową: www.storyjumper.com, a tworzenie w niej książeczek daje możliwość zapisu danych w chmurze. Nauczyciel może utworzyć własną klasę swoich dzieci / uczniów. Każdy wychowanek mając dostęp (login i własne hasło) może pracować na stronie, tworząc własne książeczki. To narzędzie doskonale aktywizuje wzrost poziomu czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców. Dla dzieci młodszych stanowi doskonałą zabawę i ciekawe spędzanie czasu podczas tworzenia e-książeczek. Nauczyciel wykorzystując narzędzia z aplikacji może stworzyć e-książeczkę i przekazać rodzicom dzieci link, pod którym zamieszczona jest bajka.

Prezentuję e-książeczkę opracowaną przeze mnie: https://www.storyjumper.com/book/read/81094205/5e872790a4e84

Etapy pracy:

I. Zakładanie konta:

- założenie konta użytkownika na stronie (konto można również założy poprzez adres g-mail lub Facebook; osoby, które nie posługują się językiem angielskim mogą  wybrać opcję tłumaczenia strony)

UWAGA: Jeśli chcecie tworzyć bajki i nadać dzieciom / rodzicom dostęp i możliwość do tworzenia własnych bajek zaznacz opcję: I’m a teacher and I want to use StoryJumper with my students in class (Jestem nauczycielem i chcę używać Story Jumper w klasie z moimi dziećmi); następnie należy podać kod pocztowy oraz nazwę placówki.

- utworzenie hasła dla swojej grupy: let’s start by picking a password for your class; nadajemy nazwę swojej grupy i przechodzimy dalej – odpowiadamy na pytanie czy używamy Google Classroom (w zależności czy korzystamy z tej strony)

- w tym momencie możemy zacząć dodawać dzieci / uczniów (istnieje możliwość przypisania dzieci w późniejszym czasie)

II. Tworzenie e-książeczki:

- po zalogowaniu się na konto wchodzimy w zakładkę: utwórz książkę, wybieramy: typ książki i komponujemy własną książeczkę

- pod szablonem znajduje się schemat książeczki, dzięki któremu możemy się zorientować, którą stronę redagujemy

- strony możemy wybierać za pomocą myszki bądź strzałek; każdy szablon domyślnie składa się z kilkunastu stron; ilość stron możemy dodawać, usuwać bądź kopiować (ikonki znajdują się po prawej stronie w dolnym rogu)

- lewe menu zawiera: Text a w nim szablony; Props – przykładowe rysunki, postaci; Scenes – szablony scen, stron; Photos – miejsce, gdzie możemy wgrywać własne zdjęcia, obrazki

- książeczkę zapisujemy klawiszem Save & Exit

- możemy zawsze wrócić do książeczki, edytować ją i ponownie pracować nad treścią i obrazkami; możemy wpisać autora, tytuły i podtytuły; mamy możliwość zmiany kolorystyki, wielkości, grubości czcionki

- po zapisaniu książeczki, warto sprawdzić opracowany tekst (czasami tekst w oryginale odrobinę odbiega od naszego zapisu; pamiętać musimy, że jest to aplikacja angielska, która tłumaczy nam tekst, stąd czasami nieścisłości)

- opracowaną książeczkę możemy publikować w serwisie, dodać komentarz, a także (za opłatą) poprosić o publikację w formie papierowej

- do każdej książeczki możemy dodać dźwięk Add Voice.

Zachęcam do tworzenia własnych książeczek. Przyjemnej zabawy.