II 2022 W świecie książek dla dzieci

 

Małgorzata Pietruk

doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

malgorzatapietruk@cen.edu.pl

 

 

W świecie książek dla dzieci

Jeśli już zaczniesz
wszystko widzieć wyraźniej
blask od cienia
odróżnisz –
odejdą baśnie
by nigdy nie powrócić.
Zwierzęta mówić przestaną,
czary odlecą z przedmiotów
wieloryb się zmieni w butelkę
tranu a słońce w kropelkę potu.
J. Ratajczak

Obcując z książką czytelnik przenosi się w świat nierealny, stworzony we własnej wyobraźni, gdzie sam musi podjąć decyzję co jest dobre, a co złe. Dzięki książce człowiek odkrywa wartości ponad czasowe, którymi kieruje się w życiu. A. Kłosowska  uważa, że „książka literacka działa na odbiorców „oczyszczająco” moralnie i psychicznie, tworząc bezinteresowne więzi społeczne, pogłębiające plastyczność intelektualną i wrażliwość uczuciową, wywołując postawy społecznego zaangażowania i aspiracji twórczych. Znajomość kanonu kultury narodowej jest trwałym elementem grupowej świadomości, buduje poczucie wspólnoty kulturalnej”. Dziecko obcując z literaturą od najmłodszych lat rozwija swoją wyobraźnię, pobudza umysł do twórczego działania, wzbogaca swoje doświadczenia i zainteresowania, uczy się rozróżniać pozytywne  i negatywne strony życia, wzbogaca słownictwo. Pielęgnowanie wśród młodych czytelników umiejętności właściwego korzystania i przeżywania utworów literackich, przygotowuje ich do życia młodzieńczego i dorosłego, gdzie będą już „wprawnymi piechurami po ścieżkach czytelniczych.” Jest to bardzo istotny fakt we współczesnym świecie, w którym człowiek przestał zabiegać o dobra duchowe, skłaniając się do dóbr materialnych. Książka została wyparta przez telewizor, komputer. Coraz częściej słyszy się o przekładaniu na język
filmu, dzieł literackich, a doskonale wiemy, że najlepsza produkcja filmowa nie zastąpi najgorszej książki. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci przedszkolnych
ma na celu uaktywnić je, spowodować aby stały się rozumnymi czytelnikami, potrafiły wyszukiwać w literaturze, to co jest najistotniejsze.
Rozwijanie umiejętności czytelniczych, ma na celu zaszczepienie wśród dzieci takiego bakcyla, aby stał się on motorem napędowym do nauki czytania, dzięki czemu będą
chętnie sięgały po książki, kiedy tylko będą miały na to ochotę. Myślą przewodnią działań czytelniczych  jest również uzmysłowienie rodzicom, dzieci przedszkolnych, istoty znaczenia literatury w życiu dziecka, zachęcenie do refleksji oraz zaangażowanie do czytania dzieciom literatury. M. Szczepańska stwierdziła, iż „w zachęcaniu dzieci do podejmowania samodzielnych prób czytania literatury pięknej, szczególne miejsce zajmuje nauczyciel. Od jego ogólnej kultury, a także wiedzy pedagogicznej zależy jakimi dorosłymi czytelnikami, będą kiedyś jego uczniowie”. Podjęte działania zmierzają do stworzenia z małych czytelników, dorosłych pasjonatów i znawców literatury pięknej.

W świecie książek dla dzieci – propozycje literatury dziecięcej: