II 2020 Znaczenie bajek w życiu dziecka

Renata Pietras-Pacynko - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Niezależnie od warunków kulturowych w jakich żyje i wzrasta dziecko, wcześniej czy później książka pojawia się w jego życiu. Warto zadbać aby kontakt z literaturą dziecięcą odbył się jak najwcześniej. Książka nie przeczytana w dzieciństwie to nieodwracalna strata dla każdego dziecka. Dzięki niej wprowadzamy dziecko w świat wartości moralnych i wyobraźni. Dzięki książce dziecko rozwija się intelektualnie, rozwija słownictwo, uczy myślenia, poprawia koncentrację.

Każdy człowiek w dzisiejszych czasach musi umieć samodzielnie myśleć i podejmować decyzje, umieć posługiwać się językiem ojczystym. Im bogatszy język, tym sprawniej dziecku wyrazić swoje zdanie, lepiej dziecku zwerbalizować własne uczucia i potrzeby.  Dzięki słuchaniu czytanych książek, a później samodzielnemu czytaniu dziecko uczy się odróżniać dobro od zła, zdobywa doświadczenia, uczy się podejmowania decyzji
i radzenia sobie ze skutkami złych wyborów.  Książka to podstawowe narzędzie zdobywania wiedzy, nauki myślenia, komunikacji z innymi. Dobrze dobrane książki są skarbnicą wartości moralnych, stanowią profilaktykę działań społecznych.

Pierwsze potrzeby obcowania z książką kształtują rodzice. Jeśli sami mają upodobania do książek to i ich własne dzieci będą „faszerowane” umiłowaniem do literatury. O wyborze utworów do czytania początkowo decydują tylko rodzice. Później, wraz z pójściem dziecka do przedszkola, o doborze literatury decyduje nauczyciel. I rodzice i nauczyciele stają się osobami, które przygotowują dzieci do tego by były świadomymi, dojrzałymi czytelnikami. Małym dzieciom należy dobierać takie teksty, w których nie ma zbyt wielu opisów , w których formą narracji są przede wszystkim dialogi. Dzieciom starszym w przedszkolu poza dialogami
i krótkimi opisami możemy także pokazywać bohaterów negatywnych, jednakże ich zachowanie musi być odpowiednio przez nauczyciela zinterpretowane aby nie stanowiło wzoru do naśladownictwa.

Jak zatem przygotować dziecko do tego by było dojrzałym czytelnikiem? Po pierwsze: czytanie bajek powinno być codzienną celebracją. Po drugie: powinniśmy codziennie poświęcać dziecku czas na czytanie
i przeznaczać co najmniej 20 minut. Po trzecie podczas czytania przytulamy dziecko, poświęcajmy mu czas, patrzmy mu w oczy. Gestami i mimiką przekazujemy nasze odczucia, wrażenia i stany emocjonalne. Od nas samych dziecko wiele się uczy! Czytanie może być zdrową ucieczką od nudy! Czytanie może stać się jednym z najlepszych sposobów relaksacji i stymulacji rozwoju intelektualnego.

Podczas czytania dziecko skupia się na naszym głosie, uważnie wsłuchuje się w wypowiadanie słowa, a tym samym uczy się koncentrować swoją uwagę na słuchanym tekście. Jednym słowem czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i wyrażania myśli.

Pamiętajmy, że obcowanie z literaturą to nie tylko czytanie książek dla dzieci. Literatura funkcjonuje w życiu przedszkolaka również w formie ustnych opowiadań, recytacji wierszy, przedstawień teatralnych. Ważną rolę w  upowszechnianiu literatury stanowi także piosenka. Zatem przebieg przedszkolnej inicjacji literackiej nie jest nierozerwalnie związana z książką.

Kącik książki w przedszkolu.

Miejsce takie najlepiej wyeksponować i nadać jemu odpowiedni tytuł i charakter. Kącik książki w przedszkolu może być pod nazwą np. „Bajkowa kraina”, „Kącik miłośnika książki”, „Kącik zaczytanych” itp. Miejsce takie powinno być wyjątkowe, powinno znaleźć się tam kilka poduszek, materace, aby dziecku podczas czytania, oglądania było i wygodnie, i przyjemnie. Miejsce musi być wydzielone od kącika z zabawkami aby dzieci nie miały dodatkowych bodźców, które będą je rozpraszały. Aby kącik spełniał swoje zadanie musi być interesujący, pobudzać do działania i być dostępny dla dzieci. Książki dla dzieci znajdujące się w kącikach czytelniczych powinny być dobrze dobrane i posiadać barwne ilustracje. Ilustracja jest bowiem bardzo ważnym elementem książek dziecięcych. W kąciku może pojawić się miejsce na kukiełki i pacynki, które doskonale współgrają z literaturą dziecięcą.

Tworząc kącik należy pamiętać aby dobierać książki, które wzbogacają doświadczenia życiowe dziecka, poszerzają jego wiedzę, mają wartości artystyczne, budzą określone emocje i pogłębiają wewnętrzne przeżycia dziecka.

Propozycja dla Dzieci i Rodziców!

Przedszkolny Kącik Wymiany Książek

Przedszkolny Kącik Wymiany Książek polega na tym, że do przedszkola dzieci przynoszą książkę i przekazują ją w punkcie Wymiany Książek. Przyniesiona książka zostaje umieszczona na półce. W wyznaczonych dniach każdy przedszkolak wspólnie z rodzicem będzie mógł wypożyczyć książkę zgodnie z zasadą „książka za książkę”.

Celem stworzenia takiego kącika jest zachęcenie rodziców do codziennego czytania swoim dzieciom oraz zainspirowanie ich do wspólnego spędzania czasu i wspólnych zabaw w oparciu o przeczytany tekst. Ważne jest aby w kąciku umieścić regulamin wypożyczania książek, aby każdy mógł się z nim zapoznać i do niego stosować.

Mam nadzieję, że taka forma wymiany książek sprawi dzieciom i rodzicom wiele przyjemności i radości, ale przede wszystkim zaszczepi w dzieciach miłość do czytania, która w dobie dzisiejszego postępu, telefonów komórkowych, gier komputerowych jest tak bardzo potrzebna młodemu czytelnikowi.