XII 2019 Wirtualne galerie sztuki dla dzieci i młodzieży

Danuta Lech - doradca metodyczny plastyki i edukacji plastycznej

Wirtualne galerie sztuki dla dzieci i młodzieży

Jednym z głównych celów podstawy programowej z plastyki jest przygotowanie uczniów do  uczestniczenia w życiu kulturalnym. W związku z tym uczeń powinien wykazywać się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na świecie. Formą  realizacji tego celu, która zyskuje coraz większą popularność jest wychowanie i edukowanie młodego pokolenia oraz kształtowanie postaw estetycznych przez strony galerii internetowych. Nie da się ukryć, że ta nowa forma, oparta na słowie pisanym i obrazie cyfrowym zaburza tradycyjne formy i metody wykorzystywanie dotychczas. Formy wizualne to zarówno kopie obrazów wielkich mistrzów, rysunki, jak i krótkie filmy animowane lub biograficzne. Formy werbalne, to krótkie notatki, ciekawostki i informacje opowiadające, na przykład, historię powstania danego dzieła. Wizualizacje, jak i werbalne polecenia uzupełniają się wzajemnie. Korzystanie z wirtualnej galerii sztuki zmusza odbiorcę do twórczego i aktywnego działania. Przestrzeń galerii internetowych dla dzieci to płaszczyzna wielowymiarowa, która się zmienia i rozrasta. Mimo, że w Polsce takich stron jeszcze nie ma zbyt wiele, to w niedługim czasie zaczną one obowiązywać każdą polską galerię państwową. Współcześnie podstawowym nośnikiem informacji jest obraz, który w wersji komputerowej jest powszechnie dostępny i staje się elementem nowej kultury wychowującym przez sztukę młode pokolenie. Proces ten sprzyja upowszechnianiu sztuki i rozwija komunikację w przestrzeni publicznej. Analizując kilka wybranych stron galerii internetowych z całego świata – zarówno ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Polski, mamy na uwadze, że dziecko ma być potencjalnym odbiorcą wirtualnej przestrzeni. W analizie zestawiono zarówno galerie wystawiające na swoich stronach klasyczne obrazy olejne, fotografię, rzeźbę i sztukę nowoczesną, jak na przykład instalacje, czy wideo – art. - Muzeum Sztuki Współczesnej, Nowy Jork (MoMA) – w interesujący sposób stara się oswoić małe dziecko ze sztuką. Wartościowe pod względem edukacyjnym będzie przeglądanie strony i kreatywna zabawa danym dziełem sztuki. Niewątpliwie pomaga to dziecku w pełnoprawnym uczestnictwie we współczesnej kulturze wizualnej. Dziecko ma większą szansę na spotkanie ze sztuką tradycyjną niż niekiedy w życiu codziennym. To doświadczenie może też zachęcić do odwiedzenia w przyszłości prawdziwego muzeum. Ćwiczenia i wiedza z zakresu historii sztuki oferowana za pośrednictwem internetowych stron galerii stanowią wielki potencjał edukacyjny.  Narodowa Galeria Sztuki, Waszyngton (NGA Kids) – oferuje dziecku różne aktywności. Są to wycieczka przez ogród rzeźb z przewodnikami, programy graficzne, jak również filmy i interaktywne działania ze sztuką online. Między innymi jednym z dzieł pokazywanym na stronie NGA Kids jest instalacja polskiej artystki – Magdaleny Abakanowicz. Na stronach galerii dziecko ma możliwość przybliżenia wybranego fragmentu dzieła za pomocą opcji powiększenia. Wirtualny spacer po czasoprzestrzeni bardzo często, tak intryguje odbiorcę, że trudno go przerwać. Dzięki temu dziecko zapamiętuje obrazy oraz informacje dotyczące dzieła sztuki lub jego twórcy. Tate dla dzieci, Londyn (Tate Kids Home) – twórcy podpowiadają małemu użytkownikowi zastosowanie różnych zabiegów i technik plastycznych, takich jak: rysunek, kolaż, malarstwo. Zachęcają również dziecko derealizacji  nieszablonowych tematów i rozwiązań. Strona operuje zróżnicowanym językiem multimediów (fotografia, film animowany i dokumentalny, ilustracja, piktogram, komunikat werbalny, komunikat dźwiękowy). Tego rodzaju interdyscyplinarność inspiruje odbiorcę do twórczego i aktywnego działania. Luwr dla dzieci, Paryż – strona pokazuje, że poznawanie sztuki może być ciekawą przygodą, która się nie znudzi, ale zainteresuje i wciągnie młodego odbiorcę do dalszego poznawania sztuki. Na  uwagę zasługuje humorystyczny wątek związany z przywracaniem piękna obrazom. Nawiązanie do starości uwrażliwia dziecko na zmiany, które nierozerwalnie związane są z życiem. Dotyczą one zewnętrznego wyglądu, ale również doświadczenia nabywanego w trakcie życia i kształtowania się charakteru przez lata dorastania i starzenia się każdego człowieka. Narodowa Galeria Sztuki – Zachęta, Warszawa – na stronie można znaleźć gry dla dzieci, a wirtualny spacer po czasoprzestrzeni wciąga odbiorcę tak, że czasami ciężko go przerwać. Dzięki temu dziecko zapamiętuje obrazy oraz informacje dotyczące dzieła lub jego twórcy. Według Marii Jagodzińskiej obrazy zapamiętywane są łatwiej niż słowa, zwłaszcza przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na koniec należy zaznaczyć, że  metody i formy wirtualnego poznawania świata sztuki są godne uwagi, jednak nie zastąpią obcowania ze sztuką w świecie realnym, a jedynie mogą stanowić wsparcie w przygotowaniu uczniów do odbioru sztuki.

Bibliografia:

Karczmarzyk M. A., Dziecko w wirtualnej galerii, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013.

Jagodzińska M., Obraz w procesach poznania i uczenia się: specyfika informacyjna, operacyjna i mnemiczna,   Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.