V 2020 ZDALNE NAUCZANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM – EDUKACJA OLIMPIJSKA

Małgorzata Kulik - doradca metodyczny wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

ZDALNE NAUCZANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM – EDUKACJA OLIMPIJSKA

Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego zakłada realizację treści związanych z edukacją olimpijską. Od terminów związanych z ruchem olimpijskim poprzez rys historyczny i osiągnięcia sportowców do zagrożeń związanych z komercjalizacją sportu.

Polski Komitet Olimpijski udostępnił materiały do pracy zdalnej.

Znajdziecie tam Państwo materiały i wiadomości pomocne przy wyjaśnianiu podstawowych pojęć związanych z ruchem olimpijskim. Biografię  polskich olimpijczyków oraz sylwetki medalistów. Na stronie znajdziemy również ogólne informacje na temat  PKOL tj. misja, struktura, akty prawne. W tym panelu zamieszczone są  i udostępnione publikacje nt. ruchu olimpijskiego. Szczególnie bogatą i przydatną ofertę, odnajdą Państwo w panelu  edukacja  „Ja i Sport”. Materiały tam zgromadzone i przedstawiona tam oferta edukacyjna z pewnością będą pomocne w budowaniu zajęć wychowania fizycznego. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://www.olimpijski.pl/%E2%80%A6/2709,co-lubie-sport-lubie-uczym.

Polecam nauczycielom wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym. Wszystkie zamieszczone informacje są wiarygodne i przygotowane w taki sposób, aby móc wykorzystać w budowaniu zajęć wychowania fizycznego.