IV 2020 ZDALNE NAUCZANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM – Określ swoją gibkość i siłę mm. brzucha

Małgorzata Kulik doradca metodyczny wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

ZDALNE NAUCZANIE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM – Określ swoją gibkość i siłę mm. brzucha

Propozycja zdalnej lekcji wychowania fizycznego. Diagnoza sprawności fizycznej i motorycznej to treści z podstawy programowej. Tym razem poprzez wyznaczone zadanie zwracam uwagę uczniów na pomiar siły mm. brzucha i gibkość. Wykorzystuję w tym przypadku Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF). Ważne jest tu prostota proponowanych prób, które uczeń jest w stanie samodzielnie wykonać w domowych warunkach. Za każdym razem przygotowuje przykładową formę rozgrzewki oraz filmy instruktażowe pokazujące poprawność techniczną wykonywanych zadań. Otrzymane wyniki obrabiam statystyczne, co pozwala mi i uczniom na wstępną diagnozę i autorefleksję.

 

TEST siły mm. brzucha i gibkości

Wykonaj  próby pomiaru siły mm. brzucha i gibkości.  Prosty test, który jest możliwy do wykonania w warunkach domowych. Próby stanowią część Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF). Test składa się z ośmiu prób oceniających zdolności motoryczne tj.: szybkość, skoczność, wytrzymałość, siła dłoni, siła rąk i barków, zwinność, siła mięśni brzucha, gibkość.
Wy, macie za zadanie wykonać dwie próby.

Zanim przystąpisz do próby przygotuj organizm rozgrzewką. Możesz wykonać rozgrzewkę zgodnie z niżej zamieszczonymi propozycjami lub wykonać według własnego pomysłu.

Wykonaj kolejno dwie próby testowe.

Pierwsza dotyczy pomiaru siły mm. brzucha. O przytrzymanie stóp poproś np. rodzeństwo, rodzica lub kogoś z domowników.  Wykonaj zgodnie z instrukcją.

Druga próba dotyczy pomiaru oceny poziomu gibkości poprzez skłon tułowia w przód. Tą samą próbę możesz wykonać w pozycji siedząc w siadzie prostym. Wyprostowane nogi w kolanach zaprzyj o np. stołek, krzesło i przesuwaj palce dłoni po kartce, linijce, która stanowi pomiar. Pamiętaj, że poziom „O” jest w miejscu dotknięcia stóp z podłożem na którym stoisz. Wartości dodatnie są na przymiarze oddalone od stóp w stronę podłoża. Wartości ujemne od stóp w stronę kolan. Pamiętaj o prostych kolanach. Wykonaj przymiar wg własnego pomysłu. Postępuj według instrukcji.

Dla pewności poprawności wykonywanych prób obejrzyj krótki film instruktażowy.

http://scholaris.pl/resources/run/id/109927

Zapisz wyniki, odczytaj w tabeli zgodnie z wiekiem kalendarzowym (tj. zgodnie z rokiem urodzenia).

UWAGA!!!

W terminie do ……… !!!! Zadanie podlega ocenie.

Oceniamy: terminowość, udokumentowanie próby nr2, poprawność propozycji trzech ćwiczeń kształtujących siłę mm. brzucha.

1.  Prześlij uzyskane wyniki (ilość brzuszków, wartość z podziałki) ze zdjęciem wykonywanej próby  nr 2. Na zdjęciu  widoczne miejsce dotknięcia podziałki.

2. Odpowiedź na zadanie: Podaj przykłady Trzech ćwiczeń kształtujących siłę mięśni brzucha.

Zdjęcia i wyniki prześlij na skrzynkę …………….

Podpisuj wiadomość : klasa, nazwisko, imię

 

ROZGRZEWKA

Propozycja :

ROZGRZEWKA 1

1.      Trucht w miejscu.

·         Trucht w miejscu        30s

·         Skip C w miejscu       30s

·         Trucht w miejscu        30s

·         Skip a w miejscu        30s

·         Trucht w miejscu        30s

2.      W miejscu. Postawa wysoka, w rozkroku stopy na szerokość bioder,

RR wzdłuż T.

·         Krążenie barków w przód (prawy bark i lewy razem – tzw. jednoimiennie) 15 razy

·    Krążenie RR w przód (jednoimiennie) 15 razy

·         Krążenie barków w tył (prawy bark i lewy razem – tzw. jednoimiennie) 15 razy

·    Krążenie RR w tył (jednoimiennie) 15 razy

·         Krążenie bioder (dłonie na biodra) krążenie w prawo 10 razy

·         Krążenie bioder (dłonie na biodra) krążenie w lewo 10 razy

1.      W postawie.

·         Ugięcie kolana, przyciągnięcie prawej pięty do pośladka, prawa dłoń trzyma stopę, lewe ramię wyprostowane w górę – 20s

·         Ugięcie kolana, przyciągnięcie lewej pięty do pośladka, prawa dłoń trzyma stopę, prawe ramię wyprostowane w górę – 20s

 

ROZGRZEWKA 2

https://www.youtube.com/watch?v=0_o08y9viyM

TEST

Próba siły mm. brzucha  -   skłony w przód z leżenia tyłem:

a) wykonanie- badany w leżeniu tyłem (leżenie na plecach) z rozstawionymi na szerokość
30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund.

b) pomiar- notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;

c) uwagi- badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów;

 

Próba gibkości  -   skłony tułowia w przód:

a) wykonanie- badany staje np. na ławce gimnastycznej, taborecie  tak, aby palce stóp obejmowały jej krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie badany wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na podziałce;

b) pomiar- próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik lepszy odczytywany jest w cm;

c) uwagi- sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku stóp z powierzchnią podpórki. Podpórka powinna mieć 15 cm wysokości i znajdować się 50 cm od ściany. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych ruchów;

Pliki do pobrania
TABELE WYNIKÓWPobierz