IV 2020 Jak wspierać uczniów zdalnie w nauce j. angielskiego w edukacji elementarnej

Katarzyna Fiebiger - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Jak wspierać uczniów zdalnie w nauce j. angielskiego w edukacji elementarnej

W kwietniu 2020 r. koronawirus w dalszym ciągu sprawia, że większość ludzi w Polsce i Europie pozostaje w domach. Dzieci i młodzież uczą się zdalnie. Kontakt z nauczycielem jest ograniczony i odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, e-maile, komunikatory czy rozmowy telefoniczne. W starszych klasach częściej odbywają się lekcje on-line i chwała nauczycielom, którzy je prowadzą. W klasach 1-3 także takowe się odbywają, ale bywa też, że nauczyciele posiłkują się filmikami z youtube, linkami różnych stron edukacyjnych rekomendowanych prze MEN, ale też innymi, a nawet produkują własne nagrania. Bywa bowiem tak, że w domu jest jeden komputer, kilkoro uczniów a i rodzice pracują zdalnie. Zatem filmik czy nagranie przygotowane przez belfra, może być przez ucznia odtworzone w dowolnie wybranej chwili. Nauczyciele z całych sił powinni wspierać swoich podopiecznych jeszcze bardziej, niż w normalnych warunkach. Czasem może być tak, że uczniowie mogą być osamotnieni w zdobywaniu wiedzy i rozumieniu trudnych zagadnień. Poza tym młodzi ludzie mogą czuć niepokój podyktowany zagrożeniem własnego zdrowia, oraz mogą obawiać się o osoby najbliższe. Dzieci szczególnie przejawiają silniejszą reakcję na stresujące doświadczenia niż osoby dorosłe i są bardziej narażone na negatywne skutki płynących ciągle złych wiadomości ze środków masowego przekazu. Zatem w tych trudnych czasach, w sposób wyjątkowy, przyjazny i życzliwy wspierajmy i nagradzajmy każdy wysiłek i pracę naszych podopiecznych. I mimo odległości, budujmy więź, która jest bezcenna i zaprocentuje w sytuacji, gdy powrócimy do normalności.

Do nauki i powtórzeń polecam darmową platformę https://learningapps.org. LearningApps.org jest aplikacją Web, która wspiera proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu, lub też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie. Aplikacje te nie zawierają specjalnych ram lub konkretnego scenariusza lekcji a są ograniczone wyłącznie do interaktywnej części. Nie stanowią zatem jednostki lekcyjnej, lecz muszą być osadzone w odpowiednim scenariuszu nauczania. Moduły te dotyczą wielu przedmiotów i zagadnień. Na wielu poziomach np. z języka angielskiego można grając utrwalać słownictwo. Tu link do preposition of places: https://learningapps.org/2220949 , a tu link – szukanie par- nazwy z obrazkiem do tematu Easter: https://learningapps.org/4262737 .

Inna platforma do interaktywnej nauki języka angielskiego to https://engly.pl/. Ta platforma w większości może przydać się w starszych klasach szkoły podstawowej, ale w edukacji wczesnoszkolnej także można wykorzystać niektóre jej działy. Na przykład takie jak: liczebniki: https://engly.pl/tasks/text_task/68, godziny: https://engly.pl/tasks/text_task/938, czy daty: https://engly.pl/tasks/text_task/64. Platforma ma także bank materiałów PDF i karty obrazkowe.

Następna platforma http://zosiaikevin.pl/ proponuje zadania interaktywne dla przedszkolaków, ale też do wykorzystania i utrwalania wiadomości i umiejętności w edukacji wczesnoszkolnej. Jest tutaj dwadzieścia lekcji. Zosia i Kevin w ciekawy sposób przedstawiają: podstawowe zwroty powitalne, grzecznościowe, nazwy kolorów, członków rodziny: http://zosiaikevin.pl/#/lekcja-4/bonus1, części ciała, nazwy zwierząt, przedmioty w domu, meble, słownictwo związane z wakacjami, sportem i rozmówki w sklepie. Są tu tez gry i quizy. Pod tym linkiem są opisy poszczególnych lekcji: http://zosiaikevin.pl/opis-lekcji

Następna platforma http://www.yummy.pl/ zawiera gry, zabawy i bajki dla przedszkolaka ale i dla uczniaka. Część z nich jest w języku angielskim. Bez zalogowania można np. wykreować swoją kartę, rozwiązać quiz czy posłuchać bajki. Interaktywna bajka w różnych językach jako e-book jest do czytania na ekranie. Na przykład Czerwony Kapturek czytany jest przez lektora a ilustrowany przez dzieci: http://www.yummy.pl/library/pl/book/en/czerwony-kapturek.

Anglomaniacy: https://anglomaniacy.pl/ to następna platforma dzięki której darmowo można utrwalać i uczyć się nowych angielskich słówek. Platforma zawiera aż 36 tematycznych rozdziałów takich jak np.: colours, fruits, toys, animals i wiele innych. Każdy rozdział to 12 nowych słówek – dictionary https://anglomaniacy.pl/autumnDictionary.htm, które wypowiada lektor i są pokazane na obrazku. Strony interaktywne to:

falshcards: https://anglomaniacy.pl/autumnDictionary.htm#flashcards

spealing game : https://anglomaniacy.pl/furnitureSpelling.htm

matching game: https://anglomaniacy.pl/furnitureMatching.htm

vocabulary quiz: https://anglomaniacy.pl/furnitureQuiz.htm

czy picture test: https://anglomaniacy.pl/autumnPictureTest.htm Platforma też ma karty do wydruku: https://anglomaniacy.pl/pdf/autumnD.pdf

Kolejną platformą edukacyjną jest Tablit: http://tablit.wa.amu.edu.pl/ . Platforma ta głównie skierowana jest do przedszkolaków, ale szeroki zakres treści edukacyjnych z pewnością może być wykorzystywany także w edukacji wczesnoszkolnej. Treści te są proekologiczne w dwóch językach: polskim i angielskim. Zawiera np. szukanie par: http://tablit.wa.amu.edu.pl/bin5/mod-9_5/index.html#top ,

filmiki: http://tablit.wa.amu.edu.pl/bin5/mod-4_5/index.html#top, i gry.

Kolejną stronką edukacyjną jest: Treetops fun zone https://elt.oup.com/student/treetopsfunzone/?cc=pl&selLanguage=pl. Ta strona przygotowana jest przez wydawnictwo Oxford i głównym jej celem jest wspieranie uczniów pracujących na ich podręcznikach. Począwszy od zerówki do trzeciej klasy uczniowie mogą darmowo korzystać z ich zasobów. Są tu :

labirynty: https://elt.oup.com/student/treetopsfunzone/level1/maze/tfz_level1_maze01?cc=pl&selLanguage=pl ,

zabawy w szukanie par: https://elt.oup.com/student/treetopsfunzone/level1/pelmanism/tfz_level1_pelm01?cc=pl&selLanguage=pl ,

gry interaktywne: https://elt.oup.com/student/treetopsfunzone/level1/image_matching/tfz_level1_imat04?cc=pl&selLanguage=pl ,

piosenki i rymowanki: https://elt.oup.com/student/treetopsfunzone/level1/songs/songs_unit4/tfz_level1_singalong14?cc=pl&selLanguage=pl

oraz historyjki obrazkowe z głosem lektora: https://elt.oup.com/student/treetopsfunzone/level1/stories/tfz_level1_story07?cc=pl&selLanguage=pl Najbardziej podobają mi się tu stronki z piosenkami w języku angielskim z karaoke: Oto przykład takiej piosenki: „On my bike”: https://elt.oup.com/student/youngtreetops/level2/songs/songs_a02?cc=pl&selLanguage=pl

Samodzielnie tylko dla swojej grupy czy klasy uczniów można przygotować koło fortuny także w języku angielskim. Pod tym adresem: https://wheeldecide.com  szybko i bezpłatne można je wygenerować z dowolnymi treściami. Dla swojej klasy przygotowałam takie koło:

https://wheeldecide.com/index.php?c1=Hands+up+and+wive+6X+-+podnie%C5%9B+i+pomachaj+r%C4%99koma+6X&c2=Turn+left+3+X-+obr%C3%B3%C4%87+si%C4%99+3+X+w+lewo&c3=Clap+your+hans+5+X-+klasnij+w+d%C5%82onie+5+X&c4=Turn+right+3+X+-+obr%C3%B3%C4%87+si%C4%99+3+X+w+prawo&c5=Jump+6+X+on+your+left+leg+-+skocz+6X+na+lewej+nodze&c6=Fold+your+arms+6+X-+skrzy%C5%BCuj+r%C4%99ce+6X&c7=Lie+down+and+make+a+bike+-+po%C5%82%C3%B3%C5%BC+si%C4%99+i+zr%C3%B3b+rowerek&c8=Jump+6+X+on+your+right+leg+-+skocz+6X+na+prawej+nodze&c9=Do+a+squad+6+X-+zr%C3%B3b+6+przysiad%C3%B3w&t=Phisical+education+for+2+C+class&time=5

Przygotowując lekcje można też samodzielnie przygotować prezentację także w języku angielskim. Jak to zrobić napisałam tutaj: http://www.cen.edu.pl/Materialy-metodyczne,107/III-2020-Tik-w-edukacji-propozycja-zdalnego-nauczania-w-edukacji-wczesnoszkolnej-na-platformie-Genially,974.html A żeby nagrać swoją dowolną treść i wygenerować link także w języku angielskim i stworzyć własny quiz także w języku angielskim szczegółowo przedstawiłam w tym artykule: http://www.cen.edu.pl/Materialy-metodyczne,107/III-2020-Tik-w-edukacji-propozycja-zdalnego-nauczania-w-edukacji-wczesnoszkolnej-na-platformie-Genially-czesc-II-Jak-zrobic-quiz-nagrac-glos-i-umiescic-w-prezentacji,1002.html

A oto przykład dwóch moich lekcji języka angielskiego, które nagrałam dla mojej klasy 2 C w Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie:

https://drive.google.com/file/d/1pSVqWsnV8sPhjFf7BIsramPxid7N50-2/view

https://drive.google.com/file/d/11chTkanVlvF8PrRTCffG-zFe4jmlKxuo/view

Życzę udanego kreowania lekcji dla swoich podopiecznych:)