III 2020 Tymczasowe PZO z plastyki w systemie zdalnym cz.2 – propozycja

Danuta Lech - doradca metodyczny plastyki i edukacji plastycznej

Tymczasowe PZO z plastyki w systemie zdalnym – propozycja

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koniecznością realizacji podstawy programowej w nauczaniu zdalnym przedstawiam propozycję tymczasowych Przedmiotowych Zasad Oceniania z plastyki. Proponowane zasady można dopasować do indywidualnych możliwości i umiejętności naszych uczniów. Ważne jest, aby w tym dokumencie znalazł się opis sposobu realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem możliwości technicznych i dostępnych narzędzi. Należy określić częstotliwość kontaktów z uczniami oraz ich rodzicami. Konieczne jest też opisanie w jaki sposób będzie oceniana wiedza i umiejętności ucznia. Proponowane zasady są uogólnione, każdy z nauczycieli może je uszczegółowić na potrzeby własne i potrzeby swoich uczniów.

1. Uczniowie będą realizowali podstawę programową z plastyki w warunkach domowych, wykonując prace plastyczne zadane i wyjaśnione przez nauczyciela.

Mając przekonanie, że ekspresja twórcza będzie często sposobem na specyficzną wypowiedź, wręcz terapię, nauczyciel będzie brał przede wszystkim pod uwagę zaangażowanie, starania i wkład własny w pracę twórczą.

Realizowane prace będą inspirowane kolejnymi zagadnieniami na poszczególnych poziomach edukacji plastycznej. Tak jak do tej pory, uczniowie będą doskonalili umiejętności plastyczne. Wsparciem dla uczniów będzie podręcznik oraz instrukcje podawane przez nauczyciela w e-dzienniku.

Uczniowie chętni, którzy lubiąspędzać wolny czas na pracy twórczej, którym sprawia ona przyjemność, będą mogli wykonać prace plastyczne na dowolny temat, dowolną techniką i na dowolnym formacie.

2. Kontakt z uczniami i ich rodzicami w ramach przedmiotu – raz w tygodniu na e-dzienniku.

3. Ocenianie: Fotografie zadanych prac będą przesyłane na przekazany rodzicom adres mailowy a oceny będą systematycznie wpisywane do e-dziennika.