III 2020 Tik w edukacji - propozycja zdalnego nauczania w edukacji wczesnoszkolnej na platformie Genially część II. Jak zrobić quiz, nagrać głos i umieścić w prezentacji

Katarzyna Fiebiger - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Tik w edukacji - propozycja zdalnego nauczania w edukacji wczesnoszkolnej na platformie Genially część II. Jak zrobić quiz, nagrać głos i umieścić w prezentacji

Od 25.03.2020 r. obowiązuje nas nauczycieli zdalna realizacja podstaw programowych na wszystkich poziomach nauczania. Na stronie MEN można przeczytać: „W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej”. Nauczyciele w swej kreatywności wykorzystują wiele narzędzi, aby jak najefektywniej móc pracować ze swoimi uczniami na odległość. Z pewnością nie jest to prosta sprawa. A życie i obecna sytuacja powoduje, że większość z nas samodzielnie podejmuje przyspieszone osobiste kursy edukacyjne, aby zastosować wybrane narzędzia. I oprócz rekomendowanych stron edukacyjnych wyszukiwać inne strony web przydatne w naszej pracy. Z pewnością trudniej jest nauczycielom, którzy w mniejszym zakresie wykorzystywali technologie informatyczne na co dzień. Ale w tej chwili jest to wymóg, mimo, że nie byliśmy na to przygotowani.

Koleżanki i koledzy na wyższych poziomach chętnie wykorzystują platformy, z których on-line można łączyć się z uczniami, komunikować się i prowadzić lekcje widząc się i słysząc nawzajem. Platformy te umożliwiają zadawanie zadań z pełną możliwością raportowania i monitoringu. Może to być utrudnione w przypadku, gdy w domu jest kilkoro uczniów a bywa i tak, że ich rodzice równocześnie muszą pracować zdalnie. W pracy z maluchami mogą sprawdzić się platformy, na których nauczyciele mogą zamieszczać nie tylko teksty pisane, ale także filmiki, nagrania głosowe czy atrakcyjne quizy i inne gry. W dowolnym i wygodnym czasie wybranym przez ucznia i rodzica, można korzystać z tej platformy i wielokrotnie odtwarzać nagrany film, grę czy quiz.

Chciałabym przedstawić możliwość zamieszczenia swojego nagrania w prezentacji na platformie Genially. Dźwięk możemy nagrać np. wykorzystując dyktafon, lub jakąkolwiek  aplikację nagrywającą głos używając telefonu lub komputera. Nagrany plik głosowy udostępniamy na dysk na przykład na konto gmail. Tam klikając w „trzy malutkie kropeczki” w prawym górnym roku mamy możliwość uzyskać linku do udostępnienia. Gotowy link możemy wykorzystać w tworzeniu nowej prezentacji, lub wykorzystać go do wcześniej utworzonych.

Aby samodzielnie stworzyć quiz, który może utrwalać uczniów wiadomości i  będzie dostosowany tylko dla naszej klasy, należy skorzystać z częściowo bezpłatnej platformy Genially. Szczegółowe vademecum tworzenia quizu znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania
Jak zrobić quiz, nagrać głos i umieścić w prezentacji na platformie GeniallyPobierz