III 2020 Plastyka i edukacja plastyczna w systemie zdalnym cz.1

Danuta Lech – doradca plastyki i edukacji plastycznej

Plastyka i edukacja plastyczna w systemie zdalnym

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych zachęcam nauczycieli, aby w tym szczególnym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały bądź polecenia do samodzielnej pracy w domu.

W realizacji zajęć edukacyjnych przez uczniów w systemie zdalnym, wspierać będą nauczycieli cyfrowe wersje podręczników do plastyki. Treści dostępne elektronicznie zwykle są zgodne z wersją drukowaną podręczników. Często fragment materiału, który nas interesuje można bezpośrednio udostępnić swoim uczniom, np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mailem lub komunikatorem w serwisach społecznościowych.

Serdecznie polecam też systematyczne odwiedzanie stron Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu zapoznania się z aktualnymi propozycjami nauki zdalnej podczas zawieszenia zajęć w szkołach. Ministerstwo Edukacji na swoich stronach zamieszcza rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów. Na chwilę obecną wspomniane rekomendacje dotyczą np. epodreczniki.pl, portali edukacyjnych, TVP, Polskiego Radia, Biblioteki Cyfrowej ORE, mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Jeżeli chodzi o konkretne pomysły na zadania twórcze z plastyki i edukacji plastycznej, powinny one bazować na zdobytej dotychczas wiedzy i umiejętnościach uczniów.

Główną formą zalecanej aktywności uczniów w domach powinno być doskonalenie umiejętności plastycznych oparte na ich ekspresji twórczej.

Można zaproponować uczniom, aby np. zinterpretowali techniką rysunkową lub malarską, jak spędzają obecny, szczególny czas z rodziną, najbliższymi. Może, aby założyli rysunkowy dziennik, który później będzie dokumentem tego szczególnego czasu. Mogą to być prace indywidualne, ale też wykonane z młodszym lub starszym rodzeństwem.

W klasach starszych można zaproponować uczniom zgromadzenie materiałów, ciekawostek dotyczących np. ulubionych dzieł sztuki, lub twórców i przedstawienie ich np. w formie prezentacji multimedialnej lub referatu.

Polecam też wykorzystanie techniki fotografii cyfrowej, jako narzędzia do obserwacji i dokumentowania otaczającego nas świata, wydarzeń z życia codziennego.

Można też zaproponować uczniom udział w wybranych przez nas konkursach plastycznych.

Zachęcam też do zaproponowania uczniom odwiedzania multimedialnych galerii sztuki w Polsce i na świecie, które zaproponowałam w artykule z grudnia 2019 r. „Wirtualne galerie sztuki dla dzieci i młodzieży”.

Zapraszam do kontaktu na e-platformie CEN oraz na adres: danutalech@cen.edu.pl