III 2020 Pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach – propozycja zajęć zdalnych z EDB

Małgorzata Kulik – doradca metodyczny wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach – propozycja zajęć zdalnych z EDB

Na czas kwarantanny, zamkniętych szkół i konieczności innego sposobu nauczania przygotowałam materiały dla swoich uczniów klas pierwszych. Materiał umieściłam na platformie oraz z możliwością do rozesłania na FB do utworzonych grup klasowych.

W pierwszej części przekazałam scenariusz zajęć z zapisem informacji jakie powinien posiadać uczeń. W punkcie pomoce wyszczególniłam opcje, z których powinien korzystać uczeń przygotowując się do zajęć. Jest to kolejny temat, który zaplanowałam na zbliżające się zajęcia.

TEMAT ZAJĘĆ: Pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach

 • CEL OGÓLNY

Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w zranieniach, skaleczeniach, ranach

 • CELE SZCZEGÓŁOWE: Uczestnik:
 • definiuje pojęcie rany i ich rodzaje
 • wymienia rodzaje ran
 • wymieniał zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy
 • wykonuje opatrunki ran i skaleczeń
 • PRZEBIEG

1. Pojęcie rany i ich rodzaje

 RANA  – przerwanie ciągłości skóry lub błony śluzowej, któremu towarzyszy ból, krwawienie, obrzęk i czasami zakażeniami. Powstają w wyniku działania czynnika: mechanicznego, termicznego, chemicznego.

Tym razem skupimy się na ranach powstałych  w wyniku działania czynnika mechanicznego !!!!!!! RODZAJE:

RODZAJ RANY

CHARAKTERYSTYKA I GOJENIE

CIĘTE

-

Powstają w wyniku działania przedmiotu o gładkim ostrzu (nóż, blacha, kosa). Brzegi są gładkie, równe, gojenie obfite. Goja się szybko.

KŁUTE

Zranienie ostry, długim i wąskim przedmiotem (np. bagnet, gwóźdź, widły). Rana wąska, gładka, głęboka. Brzegi blisko siebie. Krwawienie na zewnątrz niewielkie, ale może wystąpić wewnętrzne. Rany goją się źle.

SZARPANE

Gwałtowne, nadmierne rozciągnięcia skóry np. drutem kolczastym, piłą tarczową, haczykiem. Brzegi są nierówne, poszarpane. Krwawienie jest umiarkowane. Goja się źle, często zakażenia przyranne.

TŁUCZONE

W wyniku uderzenia tępym narzędziem np. kamień, młotek, drąg lub upadku na twarde podłoże. Brzegi są nierówne, obrzęknięte. Krwawienie niezbyt obfite, silny ból i wstrząs. Duże uszkodzenie tkanek wokół rany              i zakażenia przyranne.

 

MIAŻDŻONE

Rodzaj rany tłuczonej tylko z większa siłą np. przejechanie przez pojazd, przysypanie ziemia, gruzem. Brzegi są nierówne, obrzęknięte, sinoczerwone. Rana zazwyczaj nie krwawi. Ogromne obrażenia wewnętrzne.

KĄSANE

Powstają po pogryzieniu przez zwierzęta. Goja się źle, zakażenia drobnoustrojami znajdującymi się również w ślinie zwierzęcej. Poszarpane tkanki w głębi rany.

POSTRZAŁOWE

 

Rana ma dwa otwory: wlot i wylot oraz kanał. Wlot ma brzegi gładkie                  i mała średnica. Wylot duży i poszarpany. Mogą być widoczne tkanki                   i odłamy kostne. Rany goja się źle.

Ślepe – brak wylotu. Pocisk w ciele. Goją się źle.

Styczne – ma kształt rowka, przebiega w skórze płytkim kanałem. Krwawienie niezbyt obfite, goi się dobrze.

PO UKASZENIU

PO UŻĄDLENIU

Wokół rany zasinienie, opuchlizna. Pozostaje ślad po ukąszeniu                  czy użądleniu.

 ZAKAŻENIA PRZYRANNE:

 • bakterie ropotwórcze (gronkowce, paciorkowce)
 • tężec
 • zgorzel gazowa
 • róża przyranna
 • wścieklizna

Jeśli organizm nie może opanować infekcji powstają zakażenia ogólne. Gdy bakterie i ich jad dostana się do krwiobiegu, mamy do czynienie z posocznicą.

 • PIERWSZA POMOC
 1. Przed podejściem do poszkodowanego zakładamy rękawiczki ochronne.
 2. Osobę poszkodowana układamy w odpowiedniej pozycji, czyli tak by dostęp do rany był najlepszy.
 3. Staraj się być zawsze przodem do poszkodowanego.
 4. Odsłaniamy miejsce rany (rozpinamy, rozcinamy) oglądamy ranę wraz z jej otoczeniem.
 5. Przed opatrywaniem ran kończyn usuwamy ozdoby.
 6. Oczyszczamy otoczenie rany za pomocą suchej gazy na zewnątrz
 7. Przemywamy ranę czysta wodąlub wodą z mydłem.
 8. Nakładamy opatrunek jałowy.
 9. Wybieramy sposób umocowania, zabandażowania.
 10. Układamy w pozycji bezpiecznej stosownie do urazu.
 11. Zadbaj o komfort psychiczny i termiczny poszkodowanej osoby.
 12. Jeśli stan poszkodowanego tego wymaga wezwij pomoc medyczną lub skonsultuj z lekarzem.

NIE WOLNO !!!!!!!

 1. Z rany nie usuwamy znajdujących się w niej ciał obcych, gdyż możemy doprowadzić do większego krwawienie, czy uszkodzeń wewnętrznych. Ciało obce w ranie stabilizujemy.
 2. Nie dotykamy: miejsca rany, jałowego opatrunku.
 3. Nie używamy żadnych środków odkażających.
 • OPATRYWANIE RAN

Podstawowe obwoje

 • Opatrunek kolisty
 • Opatrunek śrubowy
 • Opatrunek wężowy
 • Opatrunek kłosowy

 Po zapoznaniu się z powyższym materiałem zajrzyj do podręcznika (poniżej wskazane strony) i uzupełnij wiadomości.

Oglądnij na YouTube wskazane filmiki na podanych  stronach. Zobaczysz jak należy wykonać opatrunki za pomocą podstawowych obojów i spróbuj zrobić je samodzielnie. 

Pomoce:

 • Podręcznik:
 • Po gimnazjum  - str. 156-157-159-163
 • Po ósmej klasie – str. 42- 43
 • YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=W51Ij7eWQGc

https://www.youtube.com/watch?v=mYTcm5Y8ScI&list=PLvp-FD43GkYoloshES5ts0M1HLFg5PHH-&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=31-7ueoi5Ow

 • Strona

https://epodreczniki.pl/

Tam, gdzie lupka  wpisz – edukacja dla bezpieczeństwa