III 2020 Gry planszowe – rodzinny sposób na zabawę i naukę

Izabela Janocha - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Gry planszowe – rodzinny sposób na zabawę i naukę

    Główną aktywnością dzieci w edukacji wczesnoszkolnej jest zabawa, poprzez którą dzieci się uczą nie odczuwając presji nauki. Dzięki zabawie dzieci rozwijają się poznawczo, społecznie, emocjonalnie i fizycznie. Takie połączenie edukacji z zabawą i rozrywką nazywamy działaniami edutainment.

    Gry planszowe stanowią wspaniałą rozrywkę, zawierają elementy wychowawcze (poszanowanie reguł, kontakt z grającymi, kształtowanie właściwych postaw) i edukacyjne, poznawcze . Są pomysłem na ciekawy i atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego z najbliższymi: rodziną, kolegami. 

    Gry planszowe posiadają wiele zalet, najważniejsze z nich to:

-stymulowanie rozwoju myślenia, dokonywanie analizy i syntezy, rozwijanie przedsiębiorczości, negocjacji, liczenia, czytania ze zrozumieniem czy logicznego myślenia,

-rozwijanie procesów poznawczych takich jak kojarzenie, rozwijanie motoryki dużej i małej, rozwój myślenia,

-rozwój wyobraźni poprzez wprowadzenie graczy w określony świat fantazji, wcielanie się grających w role,

-służą rozwijaniu umiejętności społecznych, akceptowaniu zasad gry, kolejności,  cierpliwości, uczą jak radzić sobie z sukcesem i porażką swoją i innych współgrających, wdrażają do zdrowej rywalizacji i wpajają uczciwość.

    Ponadto gry ze względu na swoją funkcję aktywizującą rozwijają koncentrację uwagi i spostrzegawczość, wytrwałość, współpracę, uświadamiają graczom ich słabe i mocne strony, pozwalają na doświadczanie w bezpiecznych warunkach sukcesu i porażki.

    Ze względu na szerokie walory gier planszowych zachęcam rodziców i nauczycieli do stworzenia z dziećmi autorskich gier, które mogą dotyczyć wybranych, ulubionych zagadnień czy zainteresowań dzieci. 

    Aby zagrać we własnoręcznie wykonaną  grę planszową potrzebujemy kostki, przedmiotów, które będą pionkami (mogą to być kamyki, małe zabawki, koraliki, itp.), kawałka papieru do narysowania gry i oczywiście wyobraźni i pomysłów. Narysowana plansza może być uniwersalną planszą do wielu gier, natomiast można przygotować wiele reguł do różnych gier (matematycznych, polonistycznych, ruchowych itp.).

Literatura:

A. Kubala-Kulpińska,Wpływ gier planszowych na  rozwój, Życie Szkoły nr 46 (maj, 2019)