Zakończenie X Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych

Zakończenie X Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych

15 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie odbył się finał X Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem konkursu był Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Gośćmi  uroczystości byli: J. E. ks. bp  Krzysztof Włodarczyk i Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek.

Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach. Etap szkolny miał miejsce 9 stycznia 2019 r. i brali w nim  udział uczniowie z pięćdziesięciu szkół podstawowych diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. Etap rejonowy odbył się 13 marca 2019 r. w Koszalinie, Pile oraz Słupsku i zgromadził sto dziewięćdziesiąt osób z najwyższą punktacją w eliminacjach szkolnych.
W finałowej rywalizacji wzięło udział 31 uczniów, reprezentujących 16 szkół podstawowych.

Uczniowie klas I-V w ciągu 45 minut  rozwiązywali test składający się z 30 zadań, a uczniowie klas VI-VIII z 33 zadań. Tematyka tegorocznej edycji konkursu dotyczyła pogłębionego spojrzenia na misję ochrzczonych i bierzmowanych w Kościele i świecie współczesnym.

Komisja konkursowa sprawdziła wszystkie prace i zgodnie z regulaminem wyłoniła laureatów X edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej, czyli po pięć osób z najwyższymi wynikami punktowymi w każdej kategorii wiekowej.

Laureatami X Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej zostali:

I kategoria – uczniowie klas I-V

 I miejsce        Maja Pawlak            

II miejsce        Julia Gojdź               

II miejsce        Eryk Skonieczny     

III miejsce      Lena Jabłońska       

III miejsce      Maria Śmietańska  

II kategoria  - uczniowie klas VI-VIII

I miejsce         Wiktor Wilicki    

I miejsce         Daria Brzozowska      

II miejsce        Aleksandra Kowalczyk

II miejsce        Julia Piętka              

III miejsce      Oliwia Mąka                   

Tegoroczni laureaci są uczniami następujących szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej w Koszalinie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Białogardzie, Szkoły Podstawowej w Turowie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku, Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie.

Laureatom wręczono nagrody finansowe ufundowane przez organizatora konkursu - Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie. Dyplomy gratulacyjne i upominki, przygotowane przez współorganizatora konkursu Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, otrzymali wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego.

Szczegółowe informacje i wyniki wszystkich finalistów znajdują się w zakładce Konkursy.