XIV DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się XIV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Zakres tematyczny konkursu będzie dotyczył programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce pt: Wierzę w Kościół Chrystusowy.  Celem konkursu jest refleksja nad istotą Kościoła.

Regulamin XIV DKWR i literatura na etap szkolny są dostępne na stronie: http://www.diecezjakoszalin.pl/diecezjalny-konkurs-wiedzy-religijnej oraz www.cen.edu.pl
    
Zachęcamy nauczycieli religii do zainteresowania uczniów konkursem.

 

Literatura na etap rejonowy 2022/2023 (15 marca 2023 r. godz. 11:00 - Koszalin, Piła, Słupsk)

I. Uczniowie klas I-V

Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003, Dzieje Apostolskie 2, 42-47, Dzieje Apostolskie 4, 32-37, wraz z przypisami

- Katechizm Kościoła Katolickiego 750-757

- ENCYKLIKA DEUS CARITAS EST OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI, 20-22

- PAPIEŻ FRANCISZEK, LIST DO NIEWIERZĄCEGO

- ks. Tomasz Tomaszewski, Co to jest synod?

- Credo, to znaczy – Wierzę, O. Zdzisław Józef Kijas OFMConv – AUDIOBOOK Rycerz Niepokalanej, Styczeń 2023 r. (fragment 1:05:10 do 1:11:20)

 

I. Uczniowie klas VI-VIII

- Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003, Dzieje Apostolskie 2, 42-47, Dzieje Apostolskie 4, 32-37, Dzieje Apostolskie 15,22-32, wraz z przypisami

- Katechizm Kościoła Katolickiego 750-757, 763-766, 811-812

- ENCYKLIKA SPE SALVI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI, 2-3

- PAPIEŻ FRANCISZEK, LIST DO NIEWIERZĄCEGO

- ks. Tomasz Tomaszewski, Co to jest synod?

- Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, prezbiter i męczennik

- Credo, to znaczy – Wierzę, O. Zdzisław Józef Kijas OFMConv – AUDIOBOOK Rycerz Niepokalanej, Styczeń 2023 r. (fragment 1:05:10 do 1:11:20)