XIII DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się XIII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej  dla uczniów szkół podstawowych Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. 

Zakres tematyczny konkursu będzie dotyczył trzeciego etapu programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce Posłani w pokoju Chrystusa.  Celem konkursu jest refleksja nad Eucharystią jako tajemnicą posłania wiernych do świata, w którym mamy dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.

Regulamin XIII DKWR i literatura na etap szkolny są dostępne na stronie: http://www.diecezjakoszalin.pl/diecezjalny-konkurs-wiedzy-religijnej oraz www.cen.edu.pl     

Zachęcamy nauczycieli religii do zainteresowania uczniów konkursem.

 

Literatura na etap szkolny 2021/2022 (12 stycznia 2022 r.)

I. Uczniowie klas I-V

- Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003, Ewangelia wg św. Jana 14, 25-31 (wraz z przypisami),

- Katechizm Kościoła Katolickiego 898, 899, 900,

- Jan Paweł II, ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO O stałej aktualności posłania misyjnego,

- POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTUS VIVIT OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO MŁODYCH I CAŁEGO LUDU BOŻEGO,

- Jak Hrabianka Róża Czacka stała się Matką Elżbietą.

I. Uczniowie klas VI-VIII

- Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003, Ewangelia wg św. Jana 14, 25-31 (wraz z przypisami),  oraz List do Efezjan 2, 11-22 (wraz z przypisami),

- Katechizm Kościoła Katolickiego 898, 899, 900,

- Jan Paweł II, ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO O stałej aktualności posłania misyjnego,

- POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTUS VIVIT OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO MŁODYCH I CAŁEGO LUDU BOŻEGO,

- Jak Hrabianka Róża Czacka stała się Matką Elżbietą,

Eugeniusz Grzegorz Wiązowski, Kardynał Stefan Wyszyński jako inspirator i protektor rozwoju życia religijnego na Pomorzu Zachodnim.

 

Literatura na etap rejonowy (16 marca 2022r. o godz. 11.00)

I. Uczniowie klas I-V

Biblia - J 6, 48-59 - Mowa eucharystyczna

- Katechizm Kościoła Katolickiego, 849-852, 858-860.

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła: 49, 85.

Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym:  50-51. 

- Franciszek, Anioł Pański, 6.06.2021. 

Homilia abp. Wiktora Skworca wygłoszona 15 marca 2021 roku podczas Mszy świętej w 25. rocznicę śmierci bpa Czesława Domina.

II. Uczniowie klas VI-VIII

- Biblia - J 6, 48-59 - Mowa eucharystyczna.

- Katechizm Kościoła Katolickiego, 849-852858-860.

- Benedykt XVI, posynodalna adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła: 49, 85.

- Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym – 50-52, 54.

- Franciszek, Anioł Pański, 6.06.2021.

- Homilia abp. Wiktora Skworca wygłoszona 15 marca 2021 roku podczas Mszy świętej w 25. rocznicę śmierci bpa Czesława Domina.

- Jan Paweł II, HOMILIA W CZASIE MSZY ŚW., Koszalin, 1 czerwca 1991.

Test - etap rejonowy 2022 r.

I. Uczniowie klas I-V

Pytania

Karta odpowiedzi

II. Uczniowie klas VI-VIII

Pytania

Karta odpowiedzi

Lista finalistów XIII DKWR

Literatura na finał (11 maja 2022r. o godz. 11.00) 

I. Uczniowie klas I-V

- Biblia - Ewangelia św. Łukasza 4, 16-30, Jezus w Nazarecie

- Katechizm Kościoła Katolickiego, 2828, 2830-2837

- Jan Paweł II, PRZEMÓWIENIE NA ZAKOŃCZENIE ŚWIATOWEGO DNIA MODLITWY O POKÓJ W ASYŻU (pkt 1 oraz 6-11)

- HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW. POSŁANIA NA CAMPO SAN JUAN PABLO II – 27.01.2019 r.

- Piotr Polechoński - Koszalin był miejscem i świadkiem pierwszego spotkania papieża z nową Polską

- Herby biskupów diecezjalnych 1972-1996

II. Uczniowie klas VI-VIII

- Biblia - Ewangelia św. Łukasza 4, 16-30, Jezus w Nazarecie

- Katechizm Kościoła Katolickiego, 2828, 2830-2837

- Jan Paweł II, PRZEMÓWIENIE NA ZAKOŃCZENIE ŚWIATOWEGO DNIA MODLITWY O POKÓJ W ASYŻU (pkt 1 oraz 6-11)

- HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW. POSŁANIA NA CAMPO SAN JUAN PABLO II – 27.01.2019 r.

- Piotr Polechoński - Koszalin był miejscem i świadkiem pierwszego spotkania papieża z nową Polską

- MAPA PALESTYNY ZA CZASÓW JEZUSA