XII DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

W roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się XII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej  dla uczniów szkół podstawowych Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Zakres tematyczny konkursu będzie dotyczył drugiego etapu programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce Zgromadzeni na świętej wieczerzy, którego zasadniczym celem jest pogłębienie znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego.

Regulamin XII DKWR i literatura na etap szkolny są dostępne na stronie: http://www.diecezjakoszalin.pl/diecezjalny-konkurs-wiedzy-religijnej oraz www.cen.edu.pl

      Zachęcamy nauczycieli religii do zainteresowania uczniów konkursem.

Literatura na etap szkolny

I. Uczniowie klas I-V

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS

LIST APOSOLSKI DOMINICAE CENAE

Postać Carla Acutisa, nowego błogosławionego Kościoła katolickiego

Pier Giorgio Frassati. (Nie)zwykły święty

II. Uczniowie klas VI-VIII

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS

LIST APOSTOLSKI DOMINICAE CENAE

Postać Carla Acutisa, nowego błogosławionego Kościoła katolickiego

Pier Giorgio Frassati. (Nie)zwykły święty

Literatura na etap rejonowy

I. Uczniowie klas I-V

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

LIST APOSTOLSKI DIES DOMINI

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS

ks. M. Chmielewski, Eucharystia i ksiądz Bosko

ks. S. Madajewski, Papież Eucharystii

II. Uczniowie klas VI-VIII

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

LIST APOSTOLSKI DIES DOMINI

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS

ks. M. Chmielewski, Eucharystia i ksiądz Bosko

ks. S. Madajewski, Papież Eucharystii

Literatura na finał

I. Uczniowie klas I-V

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

LIST APOSTOLSKI DIES DOMINI

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS

Eucharystia w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Ze świętym Augustynem rozmowa na temat Eucharystii

II. Uczniowie klas VI-VIII

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

LIST APOSTOLSKI DIES DOMINI

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS

Eucharystia w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Ze świętym Augustynem rozmowa na temat Eucharystii

Lista finalistów XII DKWR

Test - etap rejonowy

I. Uczniowie klas I-V

Pytania

Karta odpowiedzi

II. Uczniowie klas VI-VIII

Pytania

Karta odpowiedzi

Test -finał

I. Uczniowie klas I-V

Pytania

Karta odpowiedzi

II. Uczniowie klas VI-VIII

Pytania

Karta odpowiedzi