XII DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

W roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się XII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej  dla uczniów szkół podstawowych Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Zakres tematyczny konkursu będzie dotyczył drugiego etapu programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce Zgromadzeni na świętej wieczerzy, którego zasadniczym celem jest pogłębienie znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego.

Regulamin XII DKWR i literatura na etap szkolny są dostępne na stronie: http://www.diecezjakoszalin.pl/diecezjalny-konkurs-wiedzy-religijnej oraz www.cen.edu.pl

      Zachęcamy nauczycieli religii do zainteresowania uczniów konkursem.

Literatura na etap szkolny

I. Uczniowie klas I-V

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS

LIST APOSOLSKI DOMINICAE CENAE

Postać Carla Acutisa, nowego błogosławionego Kościoła katolickiego

Pier Giorgio Frassati. (Nie)zwykły święty

II. Uczniowie klas VI-VIII

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS

LIST APOSTOLSKI DOMINICAE CENAE

Postać Carla Acutisa, nowego błogosławionego Kościoła katolickiego

Pier Giorgio Frassati. (Nie)zwykły święty