OFERTA SZKOLENIOWA CEN NA ROK 2022/2023

Szanowni Państwo!

 

Przedstawiamy ofertę doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczania w przedszkolu i w szkole, realizację podstawy programowej, nowoczesną metodykę, edukację włączającą oraz aktywizację poznawczą dzieci i młodzieży. Wzbogaceni doświadczeniami z edukacji zdalnej poszerzyliśmy ofertę o szkolenia dotyczące wykorzystania strategii kształcenia na odległość w codziennej praktyce edukacyjnej, w nauczaniu stacjonarnym lub zdalnym.

W naszej ofercie znalazły się te formy, które dotychczas cieszyły się zainteresowaniem oraz propozycje wynikające z oczekiwań i sugestii kadry kierowniczej oraz nauczycieli. Uwzględniamy również kierunki polityki oświatowej państwa.

Zapisy na kursy i szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem elektronicznej bazy szkoleń. W celu zgłoszenia się na wybraną formę dokształcania lub doskonalenia prosimy o zarejestrowanie się lub zalogowanie się w zakładce Zapisy on-line umieszczonej na stronie  http://cen.edu.pl  i postępowanie zgodnie z opisaną  procedurą. Do prawidłowego zalogowania się do bazy wymagane jest  podanie prywatnego adresu mailowego i wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką tak, by informacje zwrotne mogły dotrzeć bezpośrednio do nauczyciela zainteresowanego szkoleniem.

Zawiadomienie o terminie i miejscu szkolenia zostanie wysłane na podany adres mailowy dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Potwierdzenie uczestnictwa następuje po kliknięciu linku zawartego w korespondencji. Ze względów organizacyjnych oczekujemy również  informacji o rezygnacji ze szkolenia. 

Pani Barbara Grzelakowska może pomóc w rejestrowaniu lub logowaniu się do bazy
(tel. 94-347-67-38, 94-347-67-20).

UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych podjęliśmy decyzję o wyczyszczeniu w dniu 31.08.2022 r. istniejących w bazie rekordów, co oznacza, że wejście do bazy trzeba rozpocząć od rejestracji.

 

OFERTA DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Kursy kwalifikacyjne       >>> otwórz <<<

Szkolenia nauczycieli na terenie szkoły     >>> otwórz <<<       druk zgłoszenia zapotrzebowania    >>>otwórz<<<

Warsztaty problemowe

Zarządzanie szkołą     >>> otwórz <<<

Wychowanie i profilaktyka   >>> otwórz <<<

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna    >>> otwórz <<<

Nowoczesne metody nauczania       >>> otwórz <<<

Rozwój zawodowy nauczyciela     >>> otwórz <<<

Kursy komputerowe, programowanie    >>> otwórz <<<

Warsztaty metodyczne

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna   >>> otwórz <<<

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa   >>> otwórz <<<

Muzyka i plastyka     >>> otwórz <<<

Język polski             >>> otwórz <<<

Języki obce              >>> otwórz <<<

Historia, wos            >>> otwórz <<<

Religia                    >>> otwórz <<<

Matematyka            >>> otwórz <<<

Fizyka                     >>> otwórz <<<

Biologia i przyroda   >>> otwórz <<<

Chemia                   >>> otwórz <<<

Geografia                >>> otwórz <<<

Zajęcia terenowe i interdyscyplinarne   >>> otwórz <<<

Doradztwo zawodowe       >>> otwórz <<<

Przedmioty zawodowe      >>> otwórz <<<

Biblioteki szkolne             >>> otwórz <<<

Kursy e-learningowe      >>> otwórz <<<