Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie

               

                Realizacja projektu „Edukacja Globalna” w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie przebiegała wieloetapowo i objęła wszystkich uczniów  klas 1-3 (10 klas) wraz z kadrą pedagogiczną.

                W pierwszym etapie na terenie szkoły został zorganizowany konkurs plastyczny wraz z wystawą pokonkursową. Zaproponowane dzieciom tematy: 1.Zmiany klimatu, 2.Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo, 3.Godna praca, rozbudziły ich zainteresowanie m. in problemami  ekologii na świecie, przestrzeganiem praw dziecka, wielokulturowością. Komisja konkursowa wyłoniła cztery prace, które przeszły do dalszego etapu.

                W kolejnym etapie wspólnej pracy społeczności szkolnej zorganizowany został w dniach 2-8 listopada 2016r. Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem „Razem dla pokoju”. Zaproponowane dzieciom spotkanie z wolontariuszem pracującym na misji w Afryce, p. Krystyną Struś, która przybliżyła uczniom codzienność dzieci mieszkających w Kenii, wzbudziło wiele emocji.  W tych dniach również odbywały się równolegle warsztaty zespołowych gier planszowych, warsztaty kulinarne z naciskiem na potrawy innych narodowości, zbiórka charytatywna na rzecz podopiecznych Hospicjum w Koszalinie, gry i zabawy.

                Wszystkie podjęte działania miały na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, empatyczne i świadome poznawanie innych kultur.

Zero głodu - prezentacja działań

 Błekitny MARSZ  ONZ - prezentacja

Edukacja globalna w SP nr 4 w Koszalinie 

                                                                                                                                                                                           Przygotowała:  Elżbieta Zwolińska

                                                                                                                                                                                             Lider Szkolny Edukacji Globalnej