Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie

Realizacja projektu „Edukacja Globalna” w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie przebiegała wieloetapowo i objęła wszystkich uczniów  klas 1-3 (10 klas) wraz z kadrą pedagogiczną. W pierwszym etapie na terenie szkoły został zorganizowany konkurs plastyczny wraz z wystawą pokonkursową. Zaproponowane dzieciom tematy: 1.Zmiany klimatu, 2.Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo, 3.Godna praca, rozbudziły ich zainteresowanie m. in problemami  ekologii na świecie, przestrzeganiem praw dziecka, wielokulturowością. Komisja konkursowa wyłoniła cztery prace, które przeszły do dalszego etapu. W kolejnym etapie wspólnej pracy społeczności szkolnej zorganizowany został w dniach 2-8 listopada 2016r. Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem „Razem dla pokoju”. Zaproponowane dzieciom spotkanie z wolontariuszem pracującym na misji w Afryce, p. Krystyną Struś, która przybliżyła uczniom codzienność dzieci mieszkających w Kenii, wzbudziło wiele emocji.  W tych dniach również odbywały się równolegle warsztaty zespołowych gier planszowych, warsztaty kulinarne z naciskiem na potrawy innych narodowości, zbiórka charytatywna na rzecz podopiecznych Hospicjum w Koszalinie, gry i zabawy. Wszystkie podjęte działania miały na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, empatyczne i świadome poznawanie innych kultur.

Zero głodu - prezentacja działań

 Błekitny MARSZ  ONZ - prezentacja

Edukacja globalna w SP nr 4 w Koszalinie 

                                                                                                                                                                                   

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Realizacja projektu „Edukacja Globalna” w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie przebiegała wieloetapowo i objęła nie tylko uczniów klas I-III , ale również  zespoły uczniowskie klas IV-VII. W pierwszym etapie naszej pracy, w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z tematyką ZERO GŁODU zorganizowaliśmy min.:  Światowy Dzień  Walki z Głodem,  przeprowadziliśmy  cykl zajęć dot. Tydzień Edukacji Globalnej przebiegał pod hasłem „Przyszłość świata zależy od nas!”. Zaproponowaliśmy naszym uczniom :

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

KINO EDUKACJI GLOBALNEJ

Na każdej przerwie , na górnym holu, dla uczniów kl. I-VII były prezentowane  filmy o tematyce  związanej z edukacją globalną.

RAZEM MALUJEMY I RYSUJEMY

Warsztaty plastyczne dla uczniów klas I-VII. Na każdej przerwie na dolnym holu , były ustawione stoiska plastyczne do dyspozycji zainteresowanych  uczniów. Prezentacja technik plastycznych z różnych stron świata, m.in. Tingatinga

WSPÓLNE DRUGIE ŚNIADANIE połączone z prezentacją kuchni różnych krajów.

INTEGRACJA

JESIENNE INSPIRACJE-integracyjne spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Koszalinie.

Apel  dla uczniów klas I-VII, podsumowujący udział w projekcie Edukacja Globalna

W tych dniach również odbywały się równolegle warsztaty zespołowych gier planszowych, warsztaty kulinarne z naciskiem na potrawy innych narodowości, zbiórka charytatywna na rzecz podopiecznych Hospicjum w Koszalinie, gry i zabawy.

Wszystkie podjęte działania miały na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, empatyczne i świadome poznawanie innych kultur.

 

 Prezentacja