Przedszkole nr 9 w Koszalinie

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ W PRZEDSZKOLU NR 9M IM. „BURSZTYNEK” W KOSZALINIE

 


Tydzień Edukacji Globalnej w Przedszkolu nr 9 im. „Bursztynek”      trwał od 02. 11.2016r. do 08.11.2016.r.

 Podczas trzech  spotkań zostały poruszane takie tematy jak:

- „Co to jest „Edukacja Globalna?”, zwrócono tutaj szczególną uwagę edukację w innych krajach, oraz problemy z tym związane między innymi : „Niesprawiedliwy handel”, praca dzieci na plantacjach. Przedszkolaki dowiedziały się jak wyglądają szkoły w Afryce, oraz, że ich koledzy i koleżanki mają trudną sytuację życiową i niejednokrotnie ograniczony dostęp do edukacji z powodu baraku szkół, nauczycieli, ubrań, oraz książek. Czasami sytuacja rodziny jest tak trudna, że brakuje pieniędzy na jedzenie, czy lekarstwa, i tym samym dzieci zmuszone są do pracy aby wesprzeć finansowo rodzinę. Przedszkolaki  poznały różne organizacje ,które niosą niezbędną i konieczna pomoc, (ONZ). Najważniejszym punktem tego spotkania, była wizyta misjonarza z Afryki, który za pomocą zdjęć i krótkich filmików przedstawił dzieciom wygląd Szkół, sklepów, domów, oraz życia w Zambii.

-„Bilet dookoła świata” – przy wykorzystaniu  mapy interaktywnej, oraz globusa przedszkolaki bawiły się w turystę i podróżowały dookoła świata. Poznały kontynenty, bieguny, (znalazły najszersze miejsce na kuli ziemskiej, czyli równik),ludność i kultury je zamieszkujące. Dzieci poznały również pogodę i klimat w różnych miejscach na świecie. Podczas zabaw integracyjnych z wykorzystaniem strojów z różnych stron świata, mogły zwrócić uwagę na różnice, oraz podobieństwa charakterystyczne dla danej kultury, oraz odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy  naprawdę tak  bardzo się od siebie różnimy?

- „Morska Przygoda”- był to temat trzeciego spotkania, który swą tematyką obejmował takie zagadnienia jak : „Poznajemy morza i oceany”, „Globalne skutki zanieczyszczeń wód”, oraz jak możemy pomóc naszej Planecie Ziemi, czyli „Razem dla przyszłości”. Podczas zajęć  zapoznaliśmy się z zasadami gier planszowych „Gra o wodę”, „Gra o zasoby”.  Przedszkolaki poznały jakim niebezpiecznym żywiołem jest woda oraz gdzie występuje Tsunami. Podczas zajęć wspólnie zastanawialiśmy się nad tym jak możemy pomóc i zminimalizować skutki zanieczyszczeń wody i dlaczego warto podejmować takie działania.

Podczas tak kreatywnych i twórczych spotkań dzieci poszerzyły swoje horyzonty… i z niecierpliwością czekają na więcej.

Na zakończenie „Tygodnia globalnego” w naszym przedszkolu, dzieci wykonały prace plastyczne pt. „Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom”, „Jak widzę swój świat po 2030 roku”, oraz „Razem dla przyszłości”

                     

Prezentacja

 

 Rok szkolny 2017/2018

W  ramach TEG  w Przedszkolu nr 9 im. „Bursztynek   w Koszalinie został zrealizowany projekt pod hasłem : „Woda, a głód na Świecie”?”.

W każdej z grup przedszkolnych zostały przeprowadzone również  dni:             

„Dzień Tolerancji”,

„Dzień Szacunku”,

„Dzień niesienia uśmiechu”,

„Wszystkim wokół pomagamy, bo dobre serduszka mamy”,

„Dzień Różnorodności”.

W ramach realizacji projektu „Woda, a głód na Świecie”, zaplanowano dalsze akcje uświadamiające poprzez zajęcia, zabawy oraz ciekawe spotkania z zaproszonymi gośćmi poruszające wyżej wymienioną tematykę.