Przedszkole Nr 7 w Koszalinie

 

Tydzień Edukacji Globalnej w Przedszkolu Nr 7 w Koszalinie odbył się w dniach od 2 listopada do 9 listopada. W TEG uczestniczyły dzieci z grupy sześciolatków (23 osoby), a w niektórych działaniach wzięły udział dzieci  pięcioletnie (24 osoby). W pierwszym dniu dzieci dowiedziały się wielu informacji o planecie Ziemi, kontynentach i ludziach tam mieszkających, różnicach i podobieństwach między nimi. Drugi dzień poświęcony był potrzebie ochrony środowiska i wpływie na klimat państw takich jak np. Afryka. Następne dni poświecone były Prawom Dziecka, potrzebie ich przestrzegania i pomysłom dzieci „co możemy zrobić aby pomóc kole­gom z innych uboższych krajów”. Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym  pt. „Jak wy­obrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 roku”. Zorganizowana została wystaw prac w holu przedszkola. Dzieci obejrzały filmy dzięki którym poznały warunki życia w krajach takich jak Afryka. Poznały kulturę, muzykę, smaki, gry i zabawy swoich kolegów.  Podsumowaniem TEG było spotkanie dzieci z obu grup z wolontariuszką, która w ciekawy sposób opowiedziała o swojej pracy i  wrażeniach z pobytu w afrykańskiej szkole.

 

Prezentacja 

 

Błękitny Marsz Pokoju


#ChcePokojuNaSwiecie
„Błękitny marsz dla Pokoju”  
Dzieci z grupy 6-latków, w Przedszkolu Nr 7 włączyły się w akcję ONZ „Błękitny marsz dla Pokoju”.  Dzieci wspólnie z rodzicami rozmawiały o potrzebie pokoju na Świecie. 
Dzieci przy pomocy rodziców :
•    napisały Przesłanie dla Pokoju, 
•    zrobiły gołąbki Pokoju i umieściły na ich szyi Przesłanie Pokoju napisane przez siebie; 
•    grały w karty, które zawierały hasła dotyczące Pokoju na Świecie, potrzeby pomocy słabszym itp.;
•    tego dnia przyszły ubrane na niebiesko.

 

Rok szkolny 2017/2018

Tydzień Edukacji Globalnej w Przedszkolu Nr 7 w Koszalinie od­był się w dniach od 23  do 27 października. W TEG uczestniczyły dzieci pięcioletnie (dwie grupy – 50 dzieci) i dzieci sześcioletnie – 25 osób. Te­goroczne działania przebiegały pod hasłem „Woda a głód na Świecie”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach w Transgranicznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie, gdzie dowiedziały się jaki woda ma wpływ na życie zwierząt i roślin w morzach i jeziorach. Dzieci poprzez udział w wielu zajęciach i zabawach poznały obieg wody w przyrodzie, a prze­prowadzając doświadczenia dowiedziały się jak smakuje woda słona i słodka, czy woda jest ciężka, jaki wpływ na życie roślin ma woda. Dzieci poznały kraje, które borykają się z problemem dostępu do wody, po­znały ludzi, którzy zamieszkują tereny pozbawione dostępu do wody. Dowiedziały się jakie akcje pomocowe są organizowane na terenach na których brakuje wody. Doświadczenia i zabawy badawcze uświadomiły dzieciom w jaki sposób możemy oszczędzać wodę np. podczas mycia zębów, kąpieli czy mycia rąk.  Podsumowaniem TEG był konkurs pla­styczny w którym wzięły udział sześciolatki pt. „Woda nasz skarb”. W szatni przedszkola została zorganizowana wystawa prac dzieci, którą obejrzeli rodzice.