XI 2021 Warto przeczytać: "Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci"

Renata Pietras-Pacynko

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

 Dziecko rysuje, uczy się, odkrywa samo siebie i eksperymentuje przez rysunek wszystkie życiowe kwestie, buduje własne „ja”. Taki akt graficzny wyraża świat emocjonalny dziecka.  Liczy się nie poziom artystyczny, lecz wyrażenie, przez dziecko, świata wewnętrznego.

Rysunek jest przesłaniem, które otwiera możliwość dialogu dziecka z dorosłymi. Przemawia, opowiada i objaśnia wszystko to, czego jego młody autor nie potrafi wyrazić słowami. Odnajdujemy w nim ukryte pytania, radości, niepokoje, miłość i strach dziecka, któremu brakuje słów, by opisać to, co czuje. Rysunek przemawia swobodnie za pośrednictwem symboli. Dlatego też tak istotna jest reakcja dorosłych na obrazek.

Książka ta pomoże nauczycielom i rodzicom wzmocnić więź, jaka łączy ich z dziećmi. Wkraczając w świat rysunku dziecka, pomagamy mu zrozumieć samego siebie. Umożliwia to nam towarzyszenie krok po kroku w ewolucji i pokonaniu kolejnych etapów dojrzewania. Autorka jednocześnie zwraca uwagę, że wkraczanie w świat dziecka nie jest po to aby go zmieniać, a jedynie ułatwić spojrzenie osoby dorosłej na wytwory pracy dziecka.

Wiele terapeutów odwołuje się do rysunków, jako że dostarczają one natychmiast cennych informacji.

Analiza rysunku dziecięcego, będąca tak cennym narzędziem dla specjalisty, stanowi znakomity sposób pogłębienia kontaktu z dzieckiem.