V 2021 Obchody Dnia Niezapominajki

Renata Pietras-Pacynko

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Wiele państw na naszym kontynencie obchodzi dni kwiatów, które są symbolem danego kraju, np.: Francuzi – konwalie, Anglicy – hiacynty, zaś Holendrzy – tulipany. U nas w Polsce zagościł Dzień Niezapominajki – jako „odpowiednik” walentynek. Inicjatorem tego święta jest redaktor radiowej jedynki, pan Andrzej Zalewski – prowadzący Ekoradio.

Zachęcam nauczycieli wychowania przedszkolnego, aby ze swoimi dziećmi w grupach obchodzili na stałe to święto. Jest to niewątpliwie wspaniała okazja, aby kształtować u dzieci przyjaźń, koleżeństwo, miłość i opiekuńczość. Sam symbol niezapominajki, to symbol pięknej polskiej przyrody, symbol pamięci o innej osobie. Jednocześnie możemy realizować tematykę dotyczącą roślin chronionych w naszym kraju.

Prezentuję przykładowy harmonogram Dnia Niezapominajki, który obchodzimy zawsze 15 maja. Zachęcam do wykorzystania przykładowych materiałów.

Obchody Dnia Niezapominajki

 • Uroczysty dzień "Święta Niezapominajki" możemy rozpoczyąć już od rana. Tego dnia dzieci mogą być ubrane na niebiesko. W ranku możemy z dziećmi rozwiązywać zagadki słowne dotyczące nazw kwiatów, przyrody, zaś w starszych grupach dzieci mogą rozwiązywać krzyżówki gdzie hasłem będzie słowo: niezapominajka, jako wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Do zajęć dydaktycznych możemy włączyć eksperta (ekspertem może być także rodzic), który opowie dzieciom o otaczającej przyrodzie, o jej ochronie i potrzebach roślin. Wspólnie z ekspertem dzieci mogą posadzić kwiaty w donicach i umieścić w kąciku przyrody. Przy tym każdy przedszkolak będzie mógł odpowiedzieć na pytanie: Czego roślina potrzebuje do życia?
 • Podczas zajęć dzieci mogą:
  - wysłuchać bajki B. Szelągowskiej „Prawdziwa historia niezapominajki”,
  - poznać historię Święta Polskiej Niezapominajki – rozbudzić świadomość ekologiczną u przedszkolaków; przyczynić się do pogłębiania więzi z bliskimi i czynienia dobrych uczynków wykorzystując hasło: ,,Zwolnij na chwilę, uśmiechnij się do bliskich, pomyśl o starych przyjaciołach”
  - oglądać ilustracje tematyczne opracowane w formie prezentacji multimedialnej,
  - wypowiadać się jak możemy chronić planetę,
  - wysłuchać piosenki „Szanuj zieleń”,
  - wysłuchanie wiersza M. Konopnickiej „Niezapominajki”,
  - wysłuchanie telegramu od planety Ziemi do dzieci,
  - wykonanie plakatu dla rodziców: „Od dziś jestem przyjacielem przyrody, bo będę…”,
  - quiz dotyczący zachowań proekologicznych,
  - składanie przyrzeczenia „Jestem małym przyrodnikiem”,
  - wysłuchanie wiersza „Niezapominajka – przypominajka”,
  - wykonanie „łąki kwiatowej z niezapominajkami” – dzieci dostają wycięte z białego papieru niezapominajki, kolorują je na niebiesko i przypinają do „łąki” narysowanej na dużym arkuszu,
 • Podczas pobytu na podwórku możemy zaproponować dzieciom przemarsz wokół przedszkola. Do zabawy można zaprosić prezydenta miasta, bądź burmistrza, lub wójta. Przemarsz może również uświetnić spotkanie z nadleśniczym, który może opowiedzieć o ochronie przyrody. Wspólnie z włodarzami możemy zasadzić niezapominajki w ogrodzie przedszkolnym – umieścić tabliczkę upamiętniającą to święto.
 • Po południu dzieci nadal mogą uczestniczyć w uroczystościach. Można zorganizować koncert piosenek (przedszkolny bądź międzyprzedszkolny) dotyczących tematyki przyrodniczej.

Wiersz M. Konopnickiej "Niezapominajki"

Wiersz "Niezapominajki - przypominajki"

B. Szelągowska "Prawdziwa historia niezapominajki"