V 2020 Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny "Mały miś w świecie wielkiej literatury"

Renata Pietras-Pacynko

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Celem głównym projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce.

Autorem projektu jest Aneta Konefał. Projekt stanowi własność autora i podlega ochronie w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej. Zainteresowane przedszkola uczestnictwem w projekcie zobowiązani są zgłosić swój udział w projekcie na stronie https://www.mac.pl/malymis#form. Ten projekt jest cykliczny, co roku możemy do niego przystąpić wysyłając swoje zgłoszenie.

Opis modułów na rok szkolny 2019/2020

MODUŁ 1 – CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLAKI

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych zawodów, etc.).

a)Czytamy w przedszkolu:

Projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych zawodów, etc.). Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków.

b) Czytamy w domu:

Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). Kolejność wędrówki Misia określa nauczyciel (losowa lub według dziennika). Na zakończenie projektu dzieci otrzymają dyplomy (dostępne na każdym etapie projektu w Generatorze Dyplomów MAC)

MODUŁ 2 – MISIOWY WOLONTARIAT

W module tym Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Cały rok będą prowadzone różnorodne, aktywne działania na rzecz potrzebujących. Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną, lecz niestety coraz bardziej zaniedbywaną we współczesnym świecie. Mały Miś poprzez bajki i wierszyki pokaże, że satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę. Zachęci do działania rodziców dzieci, by wspólnie zrobić coś dobrego dla lokalnych społeczności lub włączyć się do działań o ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym charakterze. Działania rekomendowane to: udział w zbiórkach, organizowanie kiermaszu, udział w akcjach informacyjnych np. Dzień Autyzmu, działania na rzecz schronisk dla zwierząt. Działania do wyboru przez uczestników projektu.

MODUŁ 3 – PLAY WITH LITTLE TEDDY BEAR

Mały Miś rozwija umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Propozycja dla anglistów pracujących w przedszkolach. Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotują „Misiowy słownik obrazkowy” zawierający ilustrację haseł związanych z bajkami i baśniami lubianymi przez dzieci. Realizacja zadań dowolna, dopasowana do możliwości dzieci i ich wieku. Dla nauczycieli anglistów – sympatyków projektu powstanie dedykowana grupa facebookowa „Play with Little Teddy Bear”, na której będzie można wymieniać się pomysłami na rozwijanie czytelnictwa w „duchu zmisiowania”.

MODUŁ 4 – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Moduł krótkoterminowy – wspólne obchody Dnia Pluszowego Misia w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Zabawy czytelnicze z misiami (można przeprowadzić je według scenariusza zaproponowanego w materiałach lub wg własnej inwencji) oraz spotkanie on-line z Misiową Mamą i Misiowym Wujkiem Maciejem.

MODUŁ 5 – MAŁY MIŚ I PRAWA DZIECKA

W 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka Mały Miś zachęca do przypomnienia podstawowych praw najmłodszych. Nauczyciele przeprowadzą zajęcia nt. praw dziecka, które przybliżą mini-bajeczki/historyjki napisane przez Misiową Mamę.

MODUŁ 6 – BEZPIECZNI Z MAŁYM MISIEM

W ramach modułu przedszkole zaprosi do współpracy instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa: policję, straż pożarną, ratownictwo medyczne itp. Wspólne czytanie utworów dla dzieci, zabawy na temat bezpieczeństwa inspirowane literaturą – to propozycje, które uczestnicy projektu mogą uzupełniać o własne pomysły. Po raz kolejny Zmisiowani zwrócą uwagę na problem bezpieczeństwa w Internecie włączając się w Dzień Bezpiecznego Internetu. Działania warto uzupełnić o twórczość plastyczną dzieci – wykonać wspólnie plakat zachęcający do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

MODUŁ 7 – ZMISIOWANY DZIEŃ MATEMATYKI

Moduł krótkoterminowy – wspólne obchody Dnia Matematyki w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Nauczyciele wspólnie z dziećmi dokończą opowieść matematyczną Misiowej Mamy i wspólnie wykonają do niej pomoce tj. misiowe liczmany. Zachęcamy, by do realizacji tego modułu zaprosić zaprzyjaźnione szkoły podstawowe – np. odwiedzić szkołę i wziąć udział w lekcji matematyki czy zaprosić starsze dzieci do wspólnego wykonania pomocy matematycznych. Inna propozycja to wykonanie matematycznych lapbooków.

MODUŁ 8 – MALI PRZEDSIĘBIORCY

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 moduł przyjmuje formę umożliwiającą zrealizowanie go poprzez kształcenie na odległość. Nauczyciele zapraszają do współpracy rodziców. Zadania umieszczają na stronie internetowej/facebooku lub wysyłając je mailem.

W kolejnym roku szkolnym projekt przyjmie znów chętnych, Zmisiowanych uczestników. Zachęcam do udziału w projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.