Jesienne zespoły metodyczne - artykuł

Przykłady wykorzystania różnych narzędzi TIK w nauczaniu zdalnym

Renata Pietras-Pacynko i Małgorzata Pietruk

Doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wparcie to jest realizowane poprzez proces opieki, wychowania, nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Zalecenia  Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

2.4. Wspieranie i podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych na wszystkich etapach kształcenia. 
________________________________________________________

Jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 Technologie informacyjno-komunikacyjne, wykorzystywane w sposób przemyślany przez odpowiedzialnych dorosłych mogą stać się, w perspektywie rozwoju dziecka, wartościowym narzędziem uczenia się. 

Planując edukację zdalną na etapie przedszkolnym, należy pamiętać o proponowaniu aktywności edukacyjnych wpływających na rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny, poznawczy dziecka. Projektując zadania dla dzieci należy stosować równowagę wśród aktywności.  Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej. Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania. 

Edukacja zdalna wychowania przedszkolnego musi być realizowana w ścisłej współpracy z rodzicami. Rodzice w porozumieniu z nauczycielem ustalają zakres działań jaki będą realizować z dzieckiem. Nauczyciel powinien umiejętnie wspierać rodziców w działaniu w celu odpowiedzialnego zorganizowania w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju dziecka.

Zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego w procesie kształcenia na odległość: 

- współpraca z rodzicami dziecka przedszkolnego,

- planowanie i prezentacja aktywności w zakresie realizacja obszarów podstawy programowej, do wykorzystania podczas zabawy dziecka i rodzica w domu,

- dobór propozycji edukacyjnych do możliwości rozwojowych dziecka oraz możliwości organizacyjnych rodziny,

- analiza wiedzy i umiejętności dziecka,

- podtrzymanie kontaktu społecznego,

- organizacja korytarza komunikacyjnego zapewniającego szybki dostęp do proponowanych materiałów, prezentacji wytworów aktywności dziecięcej, wymiany informacji między nauczycielem i rodzicem. 

Kryteria wyboru narzędzi w edukacji zdalnej 

Oczekiwania/potrzeby dzieci: 

- wielokierunkowa aktywność, poprzez zdobywanie doświadczeń w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym,

- dobra zabawa (bez względu na miejsce). 

Oczekiwania nauczyciela: 

- narzędzia bezpłatne,

- proste w obsłudze i prowadzeniu,

- gromadzące materiał edukacyjny w jednym miejscu,

- potwierdzający realizację przez nauczyciela pracy na odległość,

- troska o własne samopoczucie oraz ramy czasowe.

Oczekiwania rodziców: 

- narzędzia bezpłatne,

- proste w obsłudze,

- łatwo dostępne, bez potrzeby rejestracji,

- inspirujące, niebędące zobowiązaniem (zadaniem do wykonania, wymagającym sprawozdawczości)

- przemyślana ilość proponowanego materiału, bez ingerencji w życie codzienne rodziny.

 Narzędzia w edukacji zdalnej:

- Komputery

- Laptopy

- Tablety

- Smartfony

- Tablice interaktywne

- Telefony komórkowe

- Aparaty Cyfrowe

- Kamery Cyfrowe

- Internet

Przykładowe sposoby wykorzystania narzędzi TIK w pracy zdalnej:

  • Korzystanie ze sprawdzonych stron internetowych, wskazywanie linków do bezpośredniego korzystania (piosenki, tańce, muzyka, bajki, filmy edukacyjne, gry i zabawy o-line)
  • Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint
  • Tworzenie wizualnych i interaktywnych treści na platformie Genially
  • Tworzenie projektów graficznych okładek książek, dyplomów, zaproszeń przy użyciu programu Canva
  • Tworzenie e-książeczek przy użyciu aplikacji Story Jumper
  • Tworzenie komiksów przy użyciu aplikacji Comixify
  • Nagrywanie filmów przy użyciu aplikacji telefonicznej Quik Stor

Prezentacja multimedialna